Määrused
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse
Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise!Täienduskoolitusele vastuvõtt

Ida-Virumaa Koolitus MTÜ koolitusele on võimalik registreeruda koolituskeskuse kodulehel (https://www.ivkoolitus.ee/) soovitud koolituse juures. Selleks tuleb täita registreerumisvorm vajalike andmetega ning edastada andmed elektroonselt.

Koolitusele saab registreeruda ka telefoni teel edastades oma soovi ja registreerumiseks vajalikud andmed koolituskoordinatorile telefonil 55500692.

Koolitusoordinatoril saab küsida infot koolituse kohta – nii korralduslike ja sisuliste küsimuste kohta. Samuti saate koolituskoordinatorile edastada oma koolitussoovid ning erisoovid koolitusel osalemaks, et saaksime nendega võimaluse korral arvestada.

Hiljemalt nädal enne koolituse algust saadab koolituskoordinaator osalejatele meeldetuletuskirja koolituse korraldusliku poolega. Vähemalt 3 päeva enne koolituse algust saadetakse osalejale meili teel korralduslik info – koolituse tunniplaan koos toimumiskoha aadressiga, juurdepääsu ja parkimistingimustega jms.

Kui pole märgitud teisiti, siis kõikide koolituste hind sisaldab juba ka õppematerjale, kohvipause ja tunnistust.

Kui osaleja ei avalda soovi koolitusest loobumiseks, siis saadetakse osalejatele arve koolituse kohta. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust, kui ei ole lepitud kokku teisiti.

Koolituskeskus Ida-Virumaa Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Koolitustele saab registreeruda ka Eesti Töötukassa portaali kaudu.

Kui registreerute koolitusele e-töötukassa väliselt, andke koolituse korraldajale kindlasti järgnev teave:

  • teie koolituse eest tasub töötukassa;
  • töötukassa osakond, kus olete arvel.

Kui Te ei leia sobivat koolitust, siis võtke julgelt ühendust meie koolituskoordinatoriga või koolitusjuhtidega, kontaktid on leitavad https://www.ivkoolitus.ee/ kodulehelt.

Koolituse osalustasu maksegraafiku alusel

Kõikide koolituste eest on eraisikutel võimalik tasuda soovi korral ka osadena (täpsem info koolituskoordinatoril). Sellisel juhul koostatakse osalejale osamaksegraafik, mille alusel toimub tasumine. Maksmiskordade arv sõltub koolituse pikkusest. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Kui koolituse eest tasub Eesti Töötukassa, siis toimub arve tasumine vastavalt Töötukassa koostööpõhimõtetele.
INFO

Meist
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus
Reg. nr. 80050271
SWEDBANK а/а EE162200001120022433

Kontor avatud:
E-R 10.00 – 18.00

ADRESS
Narva mnt. 40, 41536, Jõhvi
ivkoolitus@gmail.com
+(372) 33 52 154
+(372) 56 624 640
+(372) 55 500 692
© MTÜ Ida-Virumaa Koolitus