MTÜ Ida-Virumaa Autokool
Meie õpetajad
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse
Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise!


Koolitused

Ida-Virumaa Koolituse poole pöörduvad inimesed on kõik erineva teadmiste tasemega. Hindame teie vajadused ja nendest lähtuvalt koostame individuaalse õppekava. Koos õpilasega koostame ülesanded ja sõnastame soovitud tulemuse. Õppematerjali ja õppetöö struktuuri valimisel püüame maksimaalselt arvestada õppuri soovide, eripära ja võimalustega. Õpetaja ja õpilase koostöö planeerimisel võtame arvesse soo, vanuse, isikuomadused ja teised erisused. Paljudel juhtudel töötab õpilastega mitu õpetajat, kes annavad edasi erinevaid oskusi ja täiendavad üksteist nii metoodiliselt kui suhtlusstiililt. Ka väikegruppide kokkupanekul püüame arvestada õpilaste huvide ja eluliste valdkondadega.

Eriala õpetajad
Tatjana Pjatkina
Lektor eriala kursustel: Hooldustöötaja kompetentsus ja ettevalmistus koolitus kvalifikatsiooni eksamiks koos esmaabiandja väljaõppega. Raviteaduskonna lõpetanud arst (magister), kutsepedagoog alates 2004. aastast. 1996-2006 töötas Kohtla-Järve Meditsiinikoolis õpetajana. 2007. aastast täienduskoolituste lektor.
Dmitri Ignatjev
Lektor eriala kursustel: Hooldustöötaja kompetentsus ja ettevalmistus koolitus kvalifikatsiooni eksamiks koos esmaabiandja väljaõppega.Erialad: Ravimiõpetuse alused Kvalifikatsioon: Kõrgharidus
Irina Moskvitina
Lektor eriala kursustel:Tugiisiku koolitus koos esmaabiandja väljaõppega, Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi koolitus koos esmaabiandja väljaõppega, Hooldustöötaja kompetentsus ja ettevalmistus koolitus kvalifikatsiooni eksamiks koos esmaabiandja väljaõppega. Tööõigus; töösuhted; Side- ja klienditeeninduse alused; Sotsiaalpoliitika ja inimsuhted; Karjääri planeerimine ja töökeskkond. Kommunikatsioonipsühholoogia. Pedagoogika. Haridus: kõrgem õiguslik, majanduslik, meditsiiniline. Andragoogi IV kategooria. Kogemus: 18 aastat.
Galina Kreintzberg
Lektor eriala kursustel: Tugiisiku koolitus koos esmaabiandja väljaõppega, Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi koolitus koos esmaabiandja väljaõppega, Hooldustöötaja kompetentsus ja ettevalmistus koolitus kvalifikatsiooni eksamiks koos esmaabiandja väljaõppega. Omab kõrgharidust sotsiaalvaldkonnas, õigusteaduses, lepituses. Ta on aastaid töötanud sotsiaalvaldkonnas, teostanud järelvalvet, nõustanud, abistanud inimesi. Meeskonna ja inimeste juhtumise kogemus. Tegutsenud sotsiaalosakonna juhatajana, Kiigestehaigete Laste Ühingu, Ida-Virumaa Laste ja Perede Tugikeskuse ja Eesti Reumaliidu juhatuses. Vabatahtlik üle 25 aasta shl üle 11 aasta vägivalla ohvritega. Nõustajana, koolitajana tegutsenud alates 2013 aasta, pikast töökogemusestbtuleb andragoogiline pädevus. Pidev enesetäiendamina valdkonnas ja pikaajaline töökogemus on täiskasvanute koolitamisel koolitaja tugevuseks, sest isiklikku kogemuse jagamine aitab õppijatel luua seoseid isikliku kogemuse ja õpitava vahel.
Natalja Metelitsa
Esmaabi koolitaja. (RN BSN) SA Narva Haigla ülemõde; Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu nõukogu Ida- ja Lääne-Virumaa koordinaator. Tervishoiutöötajate registri number N01909, eriala: terviseõendus, nakkustõrje õendu.
Galina Tarassova
Lektor eriala kursustel: Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi koolitus koos esmaabiandja väljaõppega. Galinal on kaks kõrgharidust. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari ja Tartu Ülikooli Narva Kolledži erialal ”Koolieelse lasteasutuse õpetaja”. Aastatel 1984-2016 on töötanud lasteaia direktorina. 2016. aastal Galina on olnud diplomitöö juhendajaks Tartu Ülikooli Narva Kolledžis. Ta tegeleb täiskasvanud õppijate koolitamisega alates aastast 2016. Galina oskab esitada õppematerjali huvitavalt, arusaadavalt ja põhjalikult, toetudes oma suurele töökogemusele.
Liudmila Vladimirova
Lektor eriala kursustel:Tugiisiku koolitus koos esmaabiandja väljaõppega, Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi koolitus koos esmaabiandja väljaõppega, Hooldustöötaja kompetentsus ja ettevalmistus koolitus kvalifikatsiooni eksamiks koos esmaabiandja väljaõppegaÕppekavarühmad: Teraapia ja taastusravi. Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine. Lastehoid ja teenused noortele. Sotsiaaltöö ja nõustamine. Keemia ja bioloogia õpetaja (magister), üldõde (rakenduskõrgharidus), õendusala juhi kvalifikatsioon (magister), klassikalise massaaži baaskursus, koolitaja kogemus alates 1982. aastast, kutsepedagoog alates 2003. aastast. 1982-2006 töötas Kohtla-Järve Meditsiinikoolis õpetajana. 2003. aastast täienduskoolituste lektor.
Julia Raza Ur Rehman
Lektor eriala kursustel:Tugiisiku koolitus koos esmaabiandja väljaõppega, Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi koolitus koos esmaabiandja väljaõppega, Hooldustöötaja kompetentsus ja ettevalmistus koolitus kvalifikatsiooni eksamiks koos esmaabiandja väljaõppega. Teoreetilisi ja praktilisi kogemusi sotsiaaltöö valdkonnas kogun aastast 2009 nii Eestist kui välismaalt. Janu uute teadmiste ja kogemuste vastu on suur, seega õppimine ja uute oskuste omandamine sotsiaaltöö, kriisitöö ja inimsuhete valdkondades on minu jaoks katkematu ja kestev protsess. Hetkel on minu igapäevasteks tööülesanneteks abivajavate perede abistamine, nõustamine, jõustamine ja suunamine, juhtumikorraldus ja ennetustöö kohaliku omavalitsuse tasandil. Tudengina küsin nii palju küsimusi, kui võimalik, et uue valdkonna teadmistes ei jääks "pimedaid nurki", koolitajana püüan olla võimalikult põhjalik, et õppijal oleks vajadus küsimuste küsimise järele nii väike, kui võimalik.
Tatjana Olesk
Lektor eriala kursustel:Tugiisiku koolitus koos esmaabiandja väljaõppega, Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi koolitus koos esmaabiandja väljaõppega, Hooldustöötaja kompetentsus ja ettevalmistus koolitus kvalifikatsiooni eksamiks koos esmaabiandja väljaõppega. Tallinna Pedagoogika Ülikool, sotsiaaltöötaja, koolitaja alates 2003a.
Anastassia Gorškova
Esmaabi koolitaja. Lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli. Anastassia Gorškova töötab SA Narva Haiglas Sisekliiniku vastutavõena, lisaks ka praktika juhendajana ja mentorina. 2017. aastal oli Anastassia Gorškova SA Narva Haigla aasta parim õe. Täiskasvanute koolitaja ja litsenseeritud esmaabiõpetaja aastast 2019. Tervishoiutöötajate registri number N11423.
Svetlana Podtsepajeva
Lektor eriala kursustel: Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi koolitus koos esmaabiandja väljaõppega, Koolieelse lasteasutuse õpetaja rakenduskõrgharidus. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates aastast – 2011.
Jelena Krutšinkina
Lektor eriala kursustel: Hooldustöötaja kompetentsus ja ettevalmistus koolitus kvalifikatsiooni eksamiks koos esmaabiandja väljaõppega, Tugiisiku koolitus koos esmaabiandja väljaõppega.
Aleksei Naumkin
Lektor eriala kursustel: Korteriühistu juhi koolitus. Õigusteaduse magister, perelepitaja, NLP –praktik, Professionaalne Coach, Ericssoni hüpnoos, Sotsiaal Panoraam, Treenerite treening. Alates 2020 aastast Ida-Virumaa koolituskeskuse koolitaja.Viin läbi koolitust korteriühistute juhtidele, loenguid pereteemadel ja samuti NLP, Coach treeningud
Tatjana Krutshinkina
Lektor eriala kursustel: Raamatupidamine algajatele, Korteriühistu juhi koolitus, Ettevõtluse alused ja äriplaani koostamine. Kvalifikatsioon: majanduskõrgharidus, Andragoog VI kategooria Kogemus: 25 aastat Tatjanat inspireerib see, kui saab aidata inimestel oma elus muutusi teha ning ennast oma igapäevaelus õnnelikuna ja rahulolevana tunda.
Igor Fimenkov
Lektor eriala kursustel: Korteriühistu juhi koolitus, Pottsepa ja korstnapühkija abi. Olen ehitusvaldkonnas töötanud üle 40 aasta. Täiendan ennast pidevalt erinevatel erialastel koolitustel. 2016. aastast täiskasvanute koolitaja, olles läbinud andragoogika kvalifikatsioonikursuse (ANDRAS). Suured kogemused täiskasvanute õpetamisel: viin läbi korterelamute kommunikatsiooni teemalist koolitust korteriühistute juntidele, samuti viin läbi potseppa selli ja korstnapühkija kursust. 2023. aastal omandasin kliimasüsteemide, soojuspumpade ja soojusseadmete paigalduse mehaaniku lisahariduse. Tugevus on soov ajaga kaasas käia, uusi asju õppida ja teadmisi jagada.
Evelina Pintman
Lektor eriala kursustel: Ettevõtluse alused ja äriplaani koostamine. Rakenduskõrgahridus personali ja sotsiaalala juhtimises, keskeriharidus ärijuhtimises, pagulaste tugiisiku koolitus. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates aastast – 2009.
Valeri Tšernikov
Lektor eriala kursustel: Sissetöödeelektriku kursus
Alexsander Smirnov
Lektor eriala kursustel: Sissetöödeelektriku kursus

Autokooli õpetajad
Erkki Karja, õpetajatunnistus ÕT005798
Erialad: B-ja C kategooria mootorsõidukijuhi teooriaõppe B-ja C kategooria mootorsõidukijuhi praktiline õpe Kvalifikatsioon: Tallinna Tehnikakõrgkool Mootorsõidukijuhi õpetaja Täskasvanute őpetamise staaž: 16 a.
Boris Ermakov, õpetajatunnistus ÕT005518
Erialad: B- kategooria mootorsõidukijuhi teooriaõppe B kategooria mootorsõidukijuhi praktiline õpe Täskasvanute őpetamise staaž: 37 a.
Sergei Ponomarjov, õpetajatunnistus ÕT005700
Erialad: B-kategooria mootorsõidukijuhi praktiline õpe Kvalifikatsioon: Eesti Maaülikool Täskasvanute őpetamise staaž: 15 a.
Igor Leontjev, õpetajatunnistus ÕT005305
Erialad: B-kategooria mootorsõidukijuhi teooriaõpe, B- kategooria mootorsõidukijuhi praktiline õpe Täskasvanute őpetamise staaž: 15 a.
Vladimir Ennukson, õpetajatunnistus ÕT004695
Erialad: C-kategooria praktika Kvalifikatsioon: Tallinna Tehnikakõrgkool, mootorsõidukijuhi õpetaja Täskasvanute őpetamise staaž: 15 a.
Filipp Muzalevski, õpetajatunnistus ÕT005319
Erialad: B- kategooria mootorsõidukijuhi teooriaõppe B- kategooria mootorsõidukijuhi praktiline õpe

Keeleinspektsiooni heakskiidu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kinnitatud õpetajad
Vanda Haug
Lektor kursusel: Eesti keel. Kvalifikatsioon: Kõrgharidus: Virumaa Kõrgkool Täskasvanute őpetamise staaž: 24 a.
Jelena Ohakas
Lektor kursustel: Vene keel, Eesti keel. Jelena on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli erialal ”Vene keele ja kirjanduse õpetaja eesti õppekeelega koolis”. Hiljem aastal 1995 ta on saanud eesti keele võõrkeelena õpetajaks, lõpetades Tallinna Pedagoogikaülikooli. Jelena Ohakas on pidevalt ennast erialaselt täiendanud, kusjuures tal on läbitud täiskasvanute koolitaja (andragoogi) ning täiskasvanute eesti keele kui teise keele vabahariduslike koolitajate täienduskoolitused. Ta on töötanud eesti keele õpetajana aastast 1988 nii üldhariduslikes koolides, kutseõppekeskustes kui ka täiskasvanutele täiendkoolitust pakutavates koolituskeskustes. Jelena Ohakas on perioodil 2005 – 2013 olnud projektijuhiks mitmes projektis, näiteks ”Meie Eesti” (toetatud Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed poolt), ” Üheskoos parema tuleviku nimel” (konkursi „Teeme koos“ raames) ning „Määratlemata kodakondsusega isikute integratsiooni toetamine Eestis”. Eterna Koolituskeskuses Jelena õpetab eesti keele õppijaid A1 – C1-tasemete koolitustel.Ta on viinud läbi nii argikeele koolitusi kui ka eesti erialase keele kursusi ning saanud klientidelt positiivse tagasiside. Kvalifikatsioon: Kőrgharidus Tallinna Pedagoogika Ülikool
Larissa Domaškina
Lektor kursusel: Eesti keel
Anna Üleoja
Lektor kursusel: Eesti keel. Erialalt alushariduse pedagoog. Anna on lõpetanud Tartu Ülikooli Narva Kolledzi 2014. a. ning sai magistri kraadi. Eriala: pedagoog mitmekeelses koolis. Ta on töötanud eesti keele õpetajana erakoolides. Töötab Järve koolis eesti keele kui teise keele õpetajana. Ida-Virumaa Koolituskeskuses Anna õpetab lastele, noortele eesti keelt meie lastekoolis Clever Kids ja täiskasvanutele tase A1-B1 ja lastele. 
Vilma Vou
Lektor kursusel: Eesti keel, Vene keel. Kõrgharidus õpetaja E.Vilde nim. Pedagoogiline Instituut Eesti. Alates 2007 praktilise ja erialase keele ning vene keele õpetaja. Täiskasvanute eesti keele õpetaja tase A1-B2 alates 2017.
Valentina Jakimova
Lektor kursusel: Eesti keel. Lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli. Ta on läbinud täiendõppe Tallinna Pedagoogikaülikoolis "Eesti keel võõrkeelena" erialal. Lisaks on Valentina õppinud eesti kirjandust Tallinna Ülikoolis. Ta on aastast 1972 töötanud eesti keele õpetajana üldhariduslikes koolides. Valentina on pidevalt ennast erialaselt täiendanud, nt tal on läbitud koolitus "Vene põhikooli eesti keele õpetajate metoodika" (Virumaa Kõrgkooli Täienduskoolituse osakond). Valentinal on suur täiskasvanute koolitamise kogemus. Eterna Koolituskeskuses Valentina õpetab eesti keele õppijaid A2 – C1-tasemete koolitustel.Ta on saanud õppijatelt positiivset tagasisidet, kuna ta oskab leida ühist keelt õppijatega ja esitada õppematerjali arusaadavalt ning selgelt.
Galina Krehova
Lektor kursusel: Inglise keel. Galina on lõpetanud Harkivi Ülikooli erialal inglise keel ja kirjandus. Eterna Koolituskeskuses töötab inglise keele õpetajana. Valdab kaasaegseid inglise keele õpetamismetoodikaid. Galina täiendab oma oskusi pidevalt erinevatel koolitustel. 2014. aastal läbis ta täiendkoolituse Lake school of English in Oxford teemal: Inglise keele õpetamise loomingulisuse koolitus keskkoolis ning täiskasvanute klassis: Praktiline ning loominguline metoodika välismaistele inglise keele õpetajatele. Galina õpetab edukalt nii gruppe kui ka individuaalõppena inglise keelt, ta on alati abivalmis, rahulik ja sõbralik.
Piia Otti
Lektor kursusel: Eesti keel
INFO

Meist
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus
Reg. nr. 80050271
Ida-Virumaa Autokool OÜ
Reg. nr. 10518040
SWEDBANK а/а EE162200001120022433

Kontor avatud:
E-R 10.00 – 17.00

ADRESS
Narva mnt. 40, 41536, Jõhvi
ivkoolitus@gmail.com
+(372) 33 52 154
+(372) 56 624 640
+(372) 55 500 692
+(372) 53 232 586
© MTÜ Ida-Virumaa Koolitus