Meie õpetajad
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse
Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise!


Koolitused

Ida-Virumaa Koolituse poole pöörduvad inimesed on kõik erineva teadmiste tasemega. Hindame teie vajadused ja nendest lähtuvalt koostame individuaalse õppekava. Koos õpilasega koostame ülesanded ja sõnastame soovitud tulemuse. Õppematerjali ja õppetöö struktuuri valimisel püüame maksimaalselt arvestada õppuri soovide, eripära ja võimalustega. Õpetaja ja õpilase koostöö planeerimisel võtame arvesse soo, vanuse, isikuomadused ja teised erisused. Paljudel juhtudel töötab õpilastega mitu õpetajat, kes annavad edasi erinevaid oskusi ja täiendavad üksteist nii metoodiliselt kui suhtlusstiililt. Ka väikegruppide kokkupanekul püüame arvestada õpilaste huvide ja eluliste valdkondadega.

Eriala õpetajad
Tatjana Pjatkina
Raviteaduskonna lõpetanud arst (magister), kutsepedagoog alates 2004. aastast. 1996-2006 töötas Kohtla-Järve Meditsiinikoolis õpetajana. 2007. aastast täienduskoolituste lektor.Erialad: Töökeskkonnaohutuse alused; Anatoomia, füsioloogia ja sotsiaaltervishoiu alused; Toitumisõpetus, hooldusvahendid; Ravimõpetuse alused. Kvalifikatsioon: Kõrgharidus. Esmaabikoolituse õppejõud. Kogemus: rohkem kui 25 aastat
Aleksei Naumkin
Lektor eriala kursustel: Korteriühistu juhi koolitus. Õigusteaduse magister, perelepitaja, NLP –praktik, Professionaalne Coach, Ericssoni hüpnoos, Sotsiaal Panoraam, Treenerite treening. Alates 2020 aastast Ida-Virumaa koolituskeskuse koolitaja.Viin läbi koolitust korteriühistute juhtidele, loenguid pereteemadel ja samuti NLP, Coach treeningud
Dmitri Ignatjev
Erialad: Ravimiõpetuse alused Kvalifikatsioon: Kõrgharidus
Valentina Harina
Erialad: Teeninduskultuur ja etikett.Teeninduse mõiste ja olemus; Suhtlemispsühholoogia Kvalifikatsioon: Kõrgharidus Psühholoogia
Irina Moskvitina
Lektor eriala kursustel:Tugiisiku koolitus koos esmaabiandja väljaõppega, Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi koolitus koos esmaabiandja väljaõppega, Hooldustöötaja kompetentsus ja ettevalmistus koolitus kvalifikatsiooni eksamiks koos esmaabiandja väljaõppega. Tööõigus; töösuhted; Side- ja klienditeeninduse alused; Sotsiaalpoliitika ja inimsuhted; Karjääri planeerimine ja töökeskkond. Kommunikatsioonipsühholoogia. Pedagoogika. Haridus: kõrgem õiguslik, majanduslik, meditsiiniline. Andragoogi IV kategooria. Kogemus: 18 aastat.
Galina Kreintzberg
Lektor eriala kursustel:Tugiisiku koolitus koos esmaabiandja väljaõppega, Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi koolitus koos esmaabiandja väljaõppega, Hooldustöötaja kompetentsus ja ettevalmistus koolitus kvalifikatsiooni eksamiks koos esmaabiandja väljaõppega.
Tatjana Krutshinkina
Lektor eriala kursustel: Raamatupidamine algajatele, Korteriühistu juhi koolitus, Ettevõtluse alused ja äriplaani koostamine. Kvalifikatsioon: majanduskõrgharidus, Andragoog VI kategooria Kogemus: 25 aastat
Natalja Metelitsa
Aastal 2005 sai Natalja rakenduskõrghariduse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis üldõenduse erialal. Alates 2009. a on ta ennast pidevalt täiendanud erinevatel erialastel koolitustel. Aastal 2010 sai Natalja Täiskasvanute koolitajaks (VI tase), läbides Andragoogika Kvalifikatsioonikursuse (ANDRAS) ning lisaks sai ka Esmaabiõpetaja kvalifikatsiooni (Eesti Punane Rist). Tal on suur täiskasvanud õppijate koolitamise kogemus: Natalja pidevalt viib läbi koolitusi erinevates asutustes, näiteks Narva Kutseõppekeskuses, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidus, Narva Haigla SAs, Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis jt. 2015. a Natalja on osalenud projektis “Täiskasvanud õppija” (Itaalia). Lisaks on Natalja osalenud ja esinenud konverentsidel ja seminaridel, ning kirjutanud publikatsioone meedias. Natalja Metelitsa on saanud kaks korda tiitli: „Ida-Virumaa aasta koolitaja 2009“ ja „Ida-Virumaa aasta koolitaja 2015“. Eterna Koolituskeskuses Natalja on esmaabi ja toiduhügieeni koolituste koolitaja. Oma tugevateks külgedeks peab ta oskust olla sõbralik ja innovaatiline koolitaja, kellel on alati soov ennast arendada ja uusi teadmisi kolleegide ja õppijatega jagada.
Galina Tarassova
Galina Tarassova on lapsehoidja/lasteaiaõpetaja assistendi kursuse koolitaja. Galinal on kaks kõrgharidust. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari ja Tartu Ülikooli Narva Kolledži erialal ”Koolieelse lasteasutuse õpetaja”. Aastatel 1984-2016 on töötanud lasteaia direktorina. 2016. aastal Galina on olnud diplomitöö juhendajaks Tartu Ülikooli Narva Kolledžis. Ta tegeleb täiskasvanud õppijate koolitamisega alates aastast 2016. Galina oskab esitada õppematerjali huvitavalt, arusaadavalt ja põhjalikult, toetudes oma suurele töökogemusele.
Liudmila Vladimirova
Õppekavarühmad: Teraapia ja taastusravi. Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine. Lastehoid ja teenused noortele. Sotsiaaltöö ja nõustamine. Keemia ja bioloogia õpetaja (magister), üldõde (rakenduskõrgharidus), õendusala juhi kvalifikatsioon (magister), klassikalise massaaži baaskursus, koolitaja kogemus alates 1982. aastast, kutsepedagoog alates 2003. aastast. 1982-2006 töötas Kohtla-Järve Meditsiinikoolis õpetajana. 2003. aastast täienduskoolituste lektor.
Igor Fimenkov
Olen ehitusvaldkonnas töötanud üle 40 aasta. Täiendan ennast pidevalt erinevatel erialastel koolitustel. 2016. aastast täiskasvanute koolitaja, olles läbinud andragoogika kvalifikatsioonikursuse (ANDRAS). Suured kogemused täiskasvanute õpetamisel: viin läbi korterelamute kommunikatsiooni teemalist koolitust korteriühistute juntidele, samuti viin läbi potseppa selli ja korstnapühkija kursust. 2023. aastal omandasin kliimasüsteemide, soojuspumpade ja soojusseadmete paigalduse mehaaniku lisahariduse. Tugevus on soov ajaga kaasas käia, uusi asju õppida ja teadmisi jagada.
Julia Raza Ur Rehman
Lektor eriala kursustel:Tugiisiku koolitus koos esmaabiandja väljaõppega, Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi koolitus koos esmaabiandja väljaõppega, Hooldustöötaja kompetentsus ja ettevalmistus koolitus kvalifikatsiooni eksamiks koos esmaabiandja väljaõppega. Teoreetilisi ja praktilisi kogemusi sotsiaaltöö valdkonnas kogun aastast 2009 nii Eestist kui välismaalt. Janu uute teadmiste ja kogemuste vastu on suur, seega õppimine ja uute oskuste omandamine sotsiaaltöö, kriisitöö ja inimsuhete valdkondades on minu jaoks katkematu ja kestev protsess. Hetkel on minu igapäevasteks tööülesanneteks abivajavate perede abistamine, nõustamine, jõustamine ja suunamine, juhtumikorraldus ja ennetustöö kohaliku omavalitsuse tasandil. Tudengina küsin nii palju küsimusi, kui võimalik, et uue valdkonna teadmistes ei jääks "pimedaid nurki", koolitajana püüan olla võimalikult põhjalik, et õppijal oleks vajadus küsimuste küsimise järele nii väike, kui võimalik.
Tatjana Olesk
Lektor eriala kursustel:Tugiisiku koolitus koos esmaabiandja väljaõppega, Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi koolitus koos esmaabiandja väljaõppega, Hooldustöötaja kompetentsus ja ettevalmistus koolitus kvalifikatsiooni eksamiks koos esmaabiandja väljaõppega. Tallinna Pedagoogika Ülikool, sotsiaaltöötaja, koolitaja alates 2003a.

Autokooli õpetajad
Erkki Karja
Erialad: B-ja C kategooria mootorsõidukijuhi teooriaõppe B-ja C kategooria mootorsõidukijuhi praktiline õpe Kvalifikatsioon: Tallinna Tehnikakõrgkool Mootorsõidukijuhi õpetaja Täskasvanute őpetamise staaž: 16 a.
Boris Ermakov
Erialad: B- kategooria mootorsõidukijuhi teooriaõppe B kategooria mootorsõidukijuhi praktiline õpe Täskasvanute őpetamise staaž: 37 a.
Sergei Ponomarjov
Erialad: B-kategooria mootorsõidukijuhi praktiline õpe Kvalifikatsioon: Eesti Maaülikool Täskasvanute őpetamise staaž: 6 a.
Igor Leontjev
Erialad: B-kategooria mootorsõidukijuhi teooriaõpe, B- kategooria mootorsõidukijuhi praktiline õpe Täskasvanute őpetamise staaž: 10 a.
Vladimir Ennukson
Erialad: C-kategooria praktika Kvalifikatsioon: Tallinna Tehnikakõrgkool, mootorsõidukijuhi õpetaja Täskasvanute őpetamise staaž: 7 a.
Filipp Muzalevski
Erialad: B- kategooria mootorsõidukijuhi teooriaõppe B- kategooria mootorsõidukijuhi praktiline õpe

Keeleõpetajad
Vanda Haug
Erialad: Eesti keel Kvalifikatsioon: Kõrgharidus: Virumaa Kõrgkool Täskasvanute őpetamise staaž: 24 a.
Jelena Ohakas
Erialad: Vene keel, Eesti keel. Jelena on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli erialal ”Vene keele ja kirjanduse õpetaja eesti õppekeelega koolis”. Hiljem aastal 1995 ta on saanud eesti keele võõrkeelena õpetajaks, lõpetades Tallinna Pedagoogikaülikooli. Jelena Ohakas on pidevalt ennast erialaselt täiendanud, kusjuures tal on läbitud täiskasvanute koolitaja (andragoogi) ning täiskasvanute eesti keele kui teise keele vabahariduslike koolitajate täienduskoolitused. Ta on töötanud eesti keele õpetajana aastast 1988 nii üldhariduslikes koolides, kutseõppekeskustes kui ka täiskasvanutele täiendkoolitust pakutavates koolituskeskustes. Jelena Ohakas on perioodil 2005 – 2013 olnud projektijuhiks mitmes projektis, näiteks ”Meie Eesti” (toetatud Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed poolt), ” Üheskoos parema tuleviku nimel” (konkursi „Teeme koos“ raames) ning „Määratlemata kodakondsusega isikute integratsiooni toetamine Eestis”. Eterna Koolituskeskuses Jelena õpetab eesti keele õppijaid A1 – C1-tasemete koolitustel.Ta on viinud läbi nii argikeele koolitusi kui ka eesti erialase keele kursusi ning saanud klientidelt positiivse tagasiside. Kvalifikatsioon: Kőrgharidus Tallinna Pedagoogika Ülikool
Larisa Domaškina
Erialad: Eesti keel
Anna Üleoja
Erialalt alushariduse pedagoog. Anna on lõpetanud Tartu Ülikooli Narva Kolledzi 2014. a. ning sai magistri kraadi. Eriala: pedagoog mitmekeelses koolis. Ta on töötanud eesti keele õpetajana erakoolides. Töötab Järve koolis eesti keele kui teise keele õpetajana. Ida-Virumaa Koolituskeskuses Anna õpetab lastele, noortele eesti keelt meie lastekoolis Clever Kids ja täiskasvanutele tase A1-B1 ja lastele. 
Vilma Vou
Kõrgharidus õpetaja E.Vilde nim. Pedagoogiline Instituut Eesti. Alates 2007 praktilise ja erialase keele ning vene keele õpetaja. Täiskasvanute eesti keele õpetaja tase A1-B2 alates 2017.
Valentina Jakimova
Erialad: Eesti keel. Lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli. Ta on läbinud täiendõppe Tallinna Pedagoogikaülikoolis "Eesti keel võõrkeelena" erialal. Lisaks on Valentina õppinud eesti kirjandust Tallinna Ülikoolis. Ta on aastast 1972 töötanud eesti keele õpetajana üldhariduslikes koolides. Valentina on pidevalt ennast erialaselt täiendanud, nt tal on läbitud koolitus "Vene põhikooli eesti keele õpetajate metoodika" (Virumaa Kõrgkooli Täienduskoolituse osakond). Valentinal on suur täiskasvanute koolitamise kogemus. Eterna Koolituskeskuses Valentina õpetab eesti keele õppijaid A2 – C1-tasemete koolitustel.Ta on saanud õppijatelt positiivset tagasisidet, kuna ta oskab leida ühist keelt õppijatega ja esitada õppematerjali arusaadavalt ning selgelt.
Galina Krehova
Erialad: Inglise keel. Galina on lõpetanud Harkivi Ülikooli erialal inglise keel ja kirjandus. Eterna Koolituskeskuses töötab inglise keele õpetajana. Valdab kaasaegseid inglise keele õpetamismetoodikaid. Galina täiendab oma oskusi pidevalt erinevatel koolitustel. 2014. aastal läbis ta täiendkoolituse Lake school of English in Oxford teemal: Inglise keele õpetamise loomingulisuse koolitus keskkoolis ning täiskasvanute klassis: Praktiline ning loominguline metoodika välismaistele inglise keele õpetajatele. Galina õpetab edukalt nii gruppe kui ka individuaalõppena inglise keelt, ta on alati abivalmis, rahulik ja sõbralik.
INFO

Meist
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus
Reg. nr. 80050271
SWEDBANK а/а EE162200001120022433

Kontor avatud:
E-R 10.00 – 18.00

ADRESS
Narva mnt. 40, 41536, Jõhvi
ivkoolitus@gmail.com
+(372) 33 52 154
+(372) 56 624 640
+(372) 55 500 692
© MTÜ Ida-Virumaa Koolitus