Индивидуальное обучение английскому языкуToimumiskoht: Jõhvi, Narva mnt. 40

Maksumus: 2376.00 (koos Km)

Grupp 1-Period: 3.06.2019 — 15.11.2019

Kursuse ak.t. ja iseseisvatööd: 100/90

Lektor: Anna Antson

Grupp 2 - Period: 29.07.2019 — 29.11.2019

Kursuse ak.t. ja iseseisvatööd: 100/90

Lektor: Anna Antson

AINEKAVA

1. MINA JA TEISED

2. PEREKOND JA KODU

3. SÕBRAD

4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI

5. IGAPÄEVASED TEGEVUSED

6. HARRASTUSED JA KULTUUR

Õppekavarühm
Võõrkeeled ja -kultuurid.. Õppetöö toimub vene ja inglise keele baasil. Sihtrühm: täiskasvanud.
Õppemeetodid

Õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile. Õpingute alustamise tingimused Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1–8 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õpetajale, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.


Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija

• mõistab lühikeste, lihtsate ja selgelt esitatud tekstide põhi sisu

• oskab lihtsal viisil ning üldsõnaliselt väljenduda igapäevateemadel või oma huvivaldkonna teemade piires

• mõistab lühikesi, lihtsaid tekste ja isiklikke kirju

• mõistab lihtsamat infot teleuudistes

• oskab kirjutada lühikesi lauseid igapäevastel teemadel

,

 

Индивидуальное обучение английскому языку

Начальный курс
английского языка А1

Начальный курс
английского языка А2

Продвинутый курс
английского языка В2