Языковые курсы


Подробности выбранного курса обучения

 

Обучающая фирма: MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Регистрационный номер: 80050271

Э-почта: ivkoolitus@gmail.com


Название курса : Индивидуальный курс русского языка с подготовкой к сдаче экзамена на уровень А2


Цена(содержит НСО) : 2411€

 

Koolituse kogumaht 120 tundi, millest 80 on auditorise ja praktilise töö tunnid.

Maksumus osaleja kohta (hinnad sisaldavad käibemaksu):

– individuaalõpe 80 ak.t.: 29,70/1 ak.t +35 õpik/töövihik - 2411 EUR

AINEKAVA

1. MINA JA TEISED
2. PEREKOND JA KODU
3. SÕBRAD
4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI
5. IGAPÄEVASED TEGEVUSED
5. HARRASTUSED JA KULTUUR

Õppekavarühm

Võõrkeeled ja -kultuurid.
Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil.
Sihtrühm: täiskasvanud.

Õppemeetodid

Õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.
Õpingute alustamise tingimused
Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.
Õppekeskkonna kirjeldus
Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1–8 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õpetajale, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.

Väljund: tunnistus

Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest


 
ИНФОРМАЦИЯ

О нас
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus
Reg. nr. 80050271
SWEDBANK а/а EE162200001120022433

Время работы:
с 10 до 18, Пн.-Пт.

АДРЕС
Narva mnt. 40, 41536, Jõhvi
ivkoolitus@gmail.com
+(372) 33 52 154
+(372) 56 624 640
+(372) 55 500 692
© MTÜ Ida-Virumaa Koolitus