Autokool    


Valitud õppesuuna üksikasjad

 

Õppeasutus: MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood: 80050271

E-mail: ivkoolitus@gmail.com

Koolituse nimetus : Veoautojuhi täiendõppe koolitus С, D


Õppe kogumaht (akad. tundides) : 35

Maksumus käibemaksuga : 130

 

Veoautojuhi täienduskoolitusel täiendatakse autojuhi teadmisi ja oskusi liiklusohutuse alal ning käsitletakse kehtivat seadusandlust. Lisaks õpitakse palju muud koolituse ja auto juhtimisega seonduvat.

Veoautojuhi täiendõppe koolitus mahus 35 tundi tuleb veoautojuhtidel läbida enne olemasoleva kutsetunnistuse kehtivuse lõppu. Selle koolituse saavad läbida ka vastava kategooria mootorsõiduki juhid, kelle juhistaaž on üle kahe aasta. Koolituse lühim kestvus on vähemalt neli päeva.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass või elamisluba.
  • Juhiluba (staažiga vähemalt 2 aastat C).

Õppejõud: Erkki Karja.

Toimumise periood:

Toimumiskoha aadress: Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 40

Maksumus käibemaksuga: 130.00 EUR

Õppematerjal: 35.00 EUR

  • 191. Veoautojuhi täienduskoolituse õppeained ja mahud

Veoautojuhi täienduskoolituse õppekava koosneb järgmistest õppeainetest ja mahtudest:

Õppeaine nimetus Õppetunde sealhulgas
teoreetilisi
õppetunde
praktilisi
õppetunde
1. Tööõiguse alused 6 6
2. Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia 5 2 3
3. Sõiduki tundmine ja käsitsemine 4 4
4. Autovedude korraldus, ökonoomika, teemakohase seadusandluse muudatused 8 6 2
5. Kindlustused ja vastutus 5 3 2
6. Töökeskkond, teemakohase seadusandluse muudatused ja liiklusohutus
või valikained:6.1. Säästlik ja kaitslik juhtimine, või
6.2. Sõiduki dünaamika ja juhtimisvõtted, või
6.3. Rasked tee- ja ilmastikuolud, või
6.4. Paaksõiduki juhtimise koolitus, või
6.5. Veoste kinnitamine
7 7

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

Kokku 35 28 7

 
INFO

Meist
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus
Reg. nr. 80050271
SWEDBANK а/а EE162200001120022433

Kontor avatud:
E-R 10.00 – 18.00

ADRESS
Narva mnt. 40, 41536, Jõhvi
ivkoolitus@gmail.com
+(372) 33 52 154
+(372) 56 624 640
+(372) 55 500 692
© MTÜ Ida-Virumaa Koolitus