Õppejõud

ERIALAKURSUSED

Õpetajad

Erialad

Kvalifikatsioon

Õpetamise staaž

Liudmila Karaseva  Laomajandus; Suhtlemine ja klienditeeninduse alused; Töökeskond; Töösuhted; Karjääriplaneerimine  Kõrgharidus, aspirantuur  9 aastat
Viktor Vesi Majandusmatemaatika ja informaatika Kõrgharidus
Venera Naumkina Dokumendi- ja arhiivihaldus Suhtlemine ja klienditeeninduse alused Kõrgharidus Ökonoomika
Tatjana Pjatkina Töökeskkonnaohutuse alused. Anatoomia, füsioloogia ja sotsiaaltervishoiu alused. Toitumisõpetus, hooldusvahendid. Ravimõpetuse alused Kõrgharidus Esmaabikoolituse õppejõud
Aleksei Naumkin Töösuhted, sotsiaalpoliitika ja inimõigused; Õigusõpetus Kõrgharidus Õigusõppe
Toomas Mitt Esmaabi ja esmaabiõpetajate koolitus
Svetlana Ennukson Pedagoogika, erivajadustega laste hoolekanne ja eripedagoogika alused, kodumajandus Kõrgharidus
Nikolai Pavlenko Turismigeograafia, reisibüroo töö õppe, reisikorraldus, sündmuskorraldus Kõrgharidus
Aleksandr Orehhov Tõstukite ehitus, hooldus ja juhtimine Kõrgharidus
Endel Toome Töökeskkonna ohutus, joonestamine, materjaliõpetus, õmblemine, pehmemööbli konstrueerimine ja materjalide ettevalmistamine, sadulsepatööd MööblirestauraatorMeister-õpetaja
 Dmitri Ignatjev  Ravimiõpetuse alused  Kõrgharidus
Zanna Pašurina Hoolduse alused, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused. Hooldus. Surija hooldus.Aktiivsed tegevused, kodumajandus ja korrastustööd. KõrgharidusTervishoid ja hooldus, sotsiaalhoolekanne
Valentina Harina Teeninduskultuur ja etikett.Teeninduse mõiste ja olemus; Suhtlemispsühholoogia Kõrgharidus Psühholoogia
Venera Naumkina Majandus- ja ettevõtluse alused Kõrgharidus Majandus
Anžela Jengibarjan Raamatupidamine; Teeninduse alused Kõrgharidus


KEELE KURSUSED

Őpetajad Őppeained      Kvalifikatsioon Täskasvanute őpetamise staaž
Vladislav Matjuškin

Inglise keel

Saksa keel

Kõrgharidus: Pihkva Pedagoogika Ülikool ( saksa ja inglise keele õpetaja) 6 a.
Olga Käärmann Eesti keel Kõrgharidus:Tartu Ülikool, Narva Kolledž Magistrikraad. 4 a.
Maire Petrova Soome keel Kõrgharidus
Jelena Berezina Prantsuse keel Kõrgharidus
Larissa Jakimenko Inglise keel Kõrgharidus
Jelena Ohakas

Vene keel

Eesti keel

Kőrgharidus Tallinna Pedagoogika Ülikool – eesti keel vőőrkeelena vene koolis.Tartu Riiklik Ülikool, filoloog – vene keele ja kirjanduse őpetaja eesti őppekeelega koolis 24 a.

MOOTORSÕIDUKIJUHI KURSUSED

Őpetajad Őppeained      Kvalifikatsioon Täskasvanute őpetamise staaž
Aleksader Orehhov B-ja C kategooria mootorsõidukijuhi teooriaõppeB-ja C kategooria mootorsõidukijuhi praktilise õppe

Tallina Polütehnilise InstituutAutotranspordi mehaanikainseneerTallinna Tehnikakõrgkool

Mootorsõidukijuhi õpetaja

 

9 a.
Erkki Karja B-ja C kategooria mootorsõidukijuhi teooriaõppeB-ja C kategooria mootorsõidukijuhi praktilise õppe Tallinna TehnikakõrgkoolMootorsõidukijuhi õpetaja 16 a.
Venera Naumkina B-kategooria teooria Eesti MaaülikoolMootorsõidukijuhi õpetaja 15 a
Tõnis Mägi C kategooria mootorsõidukijuhi teooriaõppeja C kategooria mootorsõidukijuhi praktilise õppe 10 a.
Viktor Romanov B-kategooria teooria Tallinna TehnikakõrgkoolMootorsõidukijuhi õpetaja 10 a.
Urmas Tomingas B-kategooria praktika Tallinna TehnikakõrgkoolMootorsõidukijuhi õpetaja 10 a.
Vladimir Ennukson C-kategooria praktika Tallinna TehnikakõrgkoolMootorsõidukijuhi õpetaja 7 a.