Mootorsõidukijuhi kursused

 • B – kategooria
  Õppetöö toimub riiklikule  õppekavale tuginedes, Ida-Virumaa Autokooli poolt
  koostatud ja Maanteeameti poolt kinnitatud õppekava järgi.

ÕPPEKAVA

 • B – kategooria (piiratud)
  Piiratud õigusega juht alates 15,5 eluaastast.
 • B – kategooria
  alates 18. eluaastast. Kursus sisaldab algõppe korral: teooriaõpe – 30 õppetundi (45 min) ning sõiduõpe – 22 sõidutundi (45 min). Lisaks pimedal ajal sõiduki juhtimise koolitust ja esmaõppe algastme libedasõidu riskivältimise koolitust.
 • Võimalus õppida juhtimist automaatkäigukastiga sõiduautoga (hind 510 €).
 • Automaatkäigukastiga sõiduauto rent – 20 euro (liiklusregistri büroos sõidueksami sooritamiseks).
 •  C – kategooria. Õppetöö toimub riikliku õppekava järgi. Saab õppida alates 21. eluaastast, vajalik B – kategooria juhiloa (mitte esmane) olemasolu või C1 – kategooria juhiloa (mitte esmane) olemasolu vähemalt 1 aasta.
 • Lõppastmekoolitus. Juhi lõppastme koolitusel saad osaleda pärast esmase juhiloa saamist. Koolitus koosneb: teooria -säästliku sõiduviisi teooria ja libedasõidu riskivältimise teooria (kokku 4 õppetundi). Lisaks sõiduõpe – säästlik sõiduviis ja libedasõidu riskivältimise harjutused libedarajal (kokku 3 sõidukorda). NB! Libedasõit toimub libedarajal Aseris, vastavalt kokkuleppele.

 

B-kategooria juhtimisõiguse taotlemine (teooria- ja sõidueksam+juhiluba)

NB! Kursustele registreerimise tingimused:

Kursusele saab registreerida telefonitsi helistades numbrile +372 56 624 640 või meilitsi info@ivkoolitus.ee ning tuua:

 • 2  FOTO
 • PEREARSTI TÕEND
 • PASSI VÕI ID-KAARDI koopia

siis loetakse õpilane täielikult registreerunuks.
Maksetingimused: tasuda ainult kooli kontorisse sularahas või ülekandega.

SWEDBANK arveldusarve nr 1120022433 
Ida-Virumaa Koolitus MTÜ
reg.kood 80050271

Maksuamet maksab koolitatavatele teostatud maksetest tagasi 21%.

 

Juhtimisõigust tõendav dokument

1. Mootorsõidukijuhil peab olema kehtiv juhtimisõigust tõendav dokument. Juhtimisõigust tõendavateks dokumentideks on kehtiv esmane juhiluba, juhiluba, ajutine juhiluba, käesoleva seaduse §-s 95 nimetatud piiratud juhtimisõigusega juhiluba, välisriigi pädeva asutuse väljastatud rahvusvaheline juhiluba koos siseriikliku juhiloaga või seadusega ettenähtud juhtudel juhiluba asendav dokument. Isikul võib olla ainult üks kehtiv juhtimisõigust tõendav dokument. 2. Juhtimisõigust tõendatakse liiklusregistri …

Vaata lehekülge »

Juhiloa riigilõiv

Juhiloa riigilõiv

Vaata lehekülge »

Mootorsõiduki juhtimisõigus

B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigusega isik võib juhtida nii B1-alamkategooria mootorsõidukit kui ka A-kategooria sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattalist mootorsõidukit. C-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigusega isik võib juhtida ka C1-alamkategooria mootorsõidukit. Piiratud juhtimisõigus 1. Piiratud juhtimisõigus on noorema kui käesoleva seaduse § 103 lõikes 1 sätestatud isiku õigus juhtida mootorsõidukit käesolevas paragrahvis nimetatud juhtudel ja korras. 2. Piiratud juhtimisõiguse võib …

Vaata lehekülge »