VENE KEELE KOOLITUS INGLISE KEELE BAASIL – INDIVIDUAALNE KURSUSHaridus-ja Teadusministeerium
õppekorralduse alused ( TäkS § 7 lg 2)
tegevuskava kvaliteedi tagamise alused ( TäkS § 7 lg 3)
tegevusloa andmed: kantsleri käskkiri 16. 07.2016 nr 1.1-3/16/131Toimumiskoht: Jõhvi, Narva mnt. 40
Maksumus:
22 EUR / 1 ak.t + KMPeriod: 17.05.2018 — 10.09.2018
Kursuse ak.t. ja iseseisvatööd: 100/90AINEKAVA


1. MINA JA TEISED
2. PEREKOND JA KODU
3. SÕBRAD
4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI
5. IGAPÄEVASED TEGEVUSED
5. HARRASTUSED JA KULTUUR


Õppekavarühm

Võõrkeeled ja -kultuurid..
Õppetöö toimub vene ja inglise keele baasil.
Sihtrühm: täiskasvanud.
Õppemeetodid
Õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.
Õpingute alustamise tingimused
Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.
Õppekeskkonna kirjeldus
Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1–8 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õpetajale, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.


Курсы русского языка

Начальный курс
русского языка А1

Начальный курс
русского языка А2

Продвинутый курс
русского языка В1

Продвинутый курс
русского языка В2

Высший курс
русского языка С1

Индивидуальные курсы
русского языка