Начальный уровень русского языка А2Koolituse nimetus:Vene keele kursus

Õppe kogumaht (akad. tundides): 150 ak. t.

Auditoorse ja praktilise töö maht (akad. tundides): 120 ak. t.

Toimumise periood:

Toimumiskoht: Narva mnt 40, Jõhvi

Maksumus: 1728 ( koos KM EUR/tund)AINEKAVA

1. MINA JA TEISED
2. PEREKOND JA KODU
3. SÕBRAD
4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI
5. IGAPÄEVASED TEGEVUSED
5. HARRASTUSED JA KULTUURÕppekavarühm

Võõrkeeled ja -kultuurid.
Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil.
Sihtrühm: täiskasvanud.Õppemeetodid

Õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.
Õpingute alustamise tingimused
Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.
Õppekeskkonna kirjeldus
Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1–8 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õpetajale, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.Väljund: tunnistus

Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest

Ida-Virumaa Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner. Informatsiooni leiate siit: koolituskaardi tutvustus.

Lisainformatsioon ja registreerimine:

tel 56 624 640
tel 555 00692
E-post: ivkoolius@gmail.com


Курсы русского языка

Начальный курс
русского языка А1

Начальный курс
русского языка А2

Продвинутый курс
русского языка В1

Продвинутый курс
русского языка В2

Высший курс
русского языка С1

Индивидуальные курсы
русского языка