Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav Individuaalne kursus.Toimumiskoht: Narva mnt.40, Jõhvi


Maksumus:
22 EUR / 1 ak.t + KM


Period: 3.04.2019 — 15.08.2019


Kursuse ak.t. ja iseseisvatööd: 100/90Õppe sisu

1. Mina ja teised

-Isikuandmed, tutvumine, end esitlemine

-Välimus, iseloom, kodu, töö

-Haridus, elukutse, hobid, huvid

2. Elukutse, amet, töö

-Koolid, töökoht,

-Minu päev, tööülesanded, CV

3. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht

-Eluase, koduümbrus

-Pereelu, majapidamine, kodusisustus

4. Enesetunne, tervis ja heaolu

-Tervislik seisund, arsti vastuvõtt, apteek, infoleht (info ravimite kohta)

5. Vaba aeg, meelelahutus

-Minu harrastused, hobi, huvialad

6. Teenindus

-Ameti- ja teenindusasutused

-Toiminguid pangas, postkontoris, juuksuris jm

-Teenusetutvustus, juhendid ja siltide põhisisu.

7. Sisseostud, hinnad

-Poodide asukohad ja lahtiolekuajad

8. Söök ja jook

-Igapäevased toitumisharjumused

-Maksmine: sularahas, pangakaardiga

9. Keskkond, kohad, loodus, ilm

-Minu kodukoht, asukoht, tee juhatamine

10. Kultuur ja keeled

-Kultuurisündmused, aeg, koht, piletihind, esinejad

11. Reisimine, transport, vaatamisväärsused

-Ühistranspordi sõiduplaan, sõidupileti tellimine, sõidu sihtpunkt, toa, numbri broneerimine, tee juhatamine, giidi tellimine

12. Inimene, suhted

-Inimese kirjeldamine: iseloom, välimus, riietus, eelistused, sõprus jm


Õppekavarühm


Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil.

Sihtrühm: täiskasvanud.

Õppemeetodid

Õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.

Õpingute alustamise tingimused

Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1–8 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õpetajale, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.

 Курсы эстонского языка

Начальный курс
эстонского языка

Начальный курс
эстонского языка А2

Продвинутый курс
эстонского языка В1

Продвинутый курс
эстонского языка В2

Индивидуальные курсы
эстонского языка А2

Уровневые эксзамены
по эстонскому языку