Начальный уровень эстонского языка A2Kursuse nimetus
Maksumus
Kursuse ak.t ja iseseisvatööd
Kursuse algus Kursuse lõpp Toimumiskoht
Algaja keelekasutaja
eesti keele kursus
1728 EUR (koos KM)
120/30 ak.t Tškalovi 1a,Sillamäe
Algaja keelekasutaja
eesti keele kursus
1728 EUR (koos KM)
120/30 ak.t 15.02.2018 01.06.2018 Narva mnt 40, JÕHVI
Algaja keelekasutaja
eesti keele kursus
1728 EUR (koos KM)
120/30 ak.t Tškalovi 1a,Sillamäe

AINEKAVA


1. MINA JA TEISED

2. PEREKOND JA KODU

3. SÕBRAD

4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI

5. IGAPÄEVASED TEGEVUSED

5. HARRASTUSED JA KULTUURÕppekavarühm


Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil.

Sihtrühm: täiskasvanud.Õppemeetodid


Õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.Õpingute alustamise tingimused


Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.Õppekeskkonna kirjeldus


Koolitus viiakse läbi Ida-Virumaa Autokooli ruumides aadressil Narva mnt. 40, Jõhvi.

Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1–8 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õpetajale, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.Õppematerjalide loend


Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. Kiri-Mari kirjastus. 2015.


Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp (2006 ). Naljaga pooleks. Eesti keele õppekomplekt A2-tasemele.Iduleht OÜ.

Alp, Pilvi, Pille Reins, Hille Pajupuu (2002). Eesti keele algtaseme test. Tallinn: REKK.

Tere jälle! A1-A2 ( 2012 ). Puśkini instituut.

Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus (2014 ).

Aavo Valmis, Lembetar Valmis. Lihtne eesti keele grammatika TEA kirjastus. Tallinn. 2001.Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-õppe keskkonnas: http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemel, http://www.kutsekeel.ee/ ning http://web.meis.ee/testest

Iseseisva töö üheks osaks on ka õppematerjalide kuulamine.Õppijad kasutavad ka http://portaal.eki.ee/ keskkonda sõnastikke kasutamisel.Väljund: tunnistus
Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest

Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba.

Ida-Virumaa Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner. Informatsiooni leiate siit: koolituskaardi tutvustus.Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon

Kersti Kuslap: kõrgharidus.

Lõpetas: Tartu Ülikool Narva Kolledž (2002)

Eriala : Eesti keel teise keelena.Lisainformatsioon ja registreerimine:

tel 33 52 154; 56 624 640
tel 555 00692
E-post: ivkoolitus@gmail.com

Курсы эстонского языка

Начальный курс
эстонского языка А1

Начальный курс
эстонского языка А2

Продвинутый курс
эстонского языка В1

Продвинутый курс
эстонского языка В2

Индивидуальные курсы
эстонского языка А2

Уровневые эксзамены
по эстонскому языку