Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav Individuaalne kursus MTÜ Ida-Virumaa Koolitus | Narva mnt 40, Jõhvi +372 56 624 640 / 555 00 692 ivkoolitus@gmail.com

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav Individuaalne kursus.Maksumus:

22 EUR / 1 ak.t + KM

Period: 15.04.2019 — 15.08.2019

Kursuse ak.t. ja iseseisvatööd: 100/90Õppe sisu

1. Endast ja teistest rääkimine

-Põhjalik enda ja teiste tutvustus, kasutades tiitleid. Pere ja suguvõsa tavad.

-Perekonna koosseis. Hariduse, elukutse, ameti, hoiakute, huvivaldkondade tutvustus.

2. Haridus

-Haridusasutused, kirjalik ja suuline info. Haridus- ja kooliportaal. Õpetatavad ained, probleemid. Plussid, miinused haridussüsteemis.

3. Elukutse, amet, töö

-Elukutsevalik, minu tööpäev ja juhtum tööl.Tööpakkumiskuulutused,tööotsimiskuulutused, intervjuu, CV kirjutamine, küsimused töö ja töötingimuste kohta.

-Ülemus, töötajad, töökohustused. Oma asutuse ja töökollektiivi tutvustus. Töötukassa.

4. Eluase ja kinnisvara, kodu

-Dokumentatsiooni vormistamine, hooldustööd, majapidamine, elamistingimused.

-Kinnisvarafirma esitatud ostu-, müügi- ja renditingimused, hooldustöötajad.

-Müügi- ja rendiobjektid, kinnisvara haldamine.

5. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht

-Pere elu kodus, tööl ja koolis (lasteaias)

-Igapäevaelu, kodu ja kodukoha kirjeldamine

-Minu päev, külalised

6. Toitlustamine

-Söögikoha menüü, köögi(tüübi) jms eripära, roogade valmistusviis.

-Jookide ning roogade valik, roogade sisaldus ja valmistusviis, arve sisu.

-Tellimus, üritused, menüü, erisoovide jms.

7. Tervis, enesetunne ja tervishoid

-Patsient, tervishoiutöötaja, raviteenused ja ravimid.

-Isiklik hügieen.

-Maksmistingimused ja kindlustuskatte, ravimid, info sildid, teated.

8. Vaba aeg ja ajaviide

-Vaba aja sisustamine (ja võimalused), tervislikud harrastused. Kultuuri-, lõbustus- ja spordiasutused, kultuuri- ja spordiüritused, harrastused, huvid ja meelelahutus ametlikud vastuvõtud ja külaskäik, meedia.

-Infootsingud, veebisuhtlus, kultuurihuvid, juhendid, kavalehed, üritused.

9. Transport ja reisimine, vaatamisväärsused

Transpordi ja reisimisega seotud valdkonnad, reisi- ja veoteenused. Info ja soovitused reiside ja matkade kohta.

Sõidupiletid, teenuse broneerimine, tee juhatamine. Reisielamus või reisikirjad.

Liiklus, töö- ja turismireisid.

Juhised, info

10. Keskkond, kohad, loodus, ilm

-Minu kodukoht, asukoht, tee juhatamine.

-Info maakaardilt, vaatamisväärsused, loomad, linnud, ilm, ilmateade, info piirkonna, asula, koha, loodusobjekti kohta, keskkonnakaitse, ilmaolud.

11. Kultuur ja keeled

-Teave kultuurisündmuste, esinejate jms kohta.

-Aeg, koht, pileti hind, esinejad,erinevad kultuurid ja keeled.

12. Olmeteenused ja kaubandus, teenindus

-Postiteenused, pangateenused, kindlustus, juuksur ja iluteenused, kingsepp, keemiline puhastus, pesumaja, poed, kaubanduskeskused side- ja infoteenused.

-Reklaam

-Side- ja infoteenused, soodustused, asututuse lahtioleku ajad jms. Maksmisviis ja maksetingimused.

-Kaup, teenus, klient, klienditeenindaja

13. Inimene, suhted ühiskonnas

-Sõber või sõpruskond, rühmitus, organisatsioon.

-Meeldejäävad sündmused.  • Õppekavarühm

    Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena. Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil. Sihtrühm: täiskasvanud. Õpperühma suurus on tavaliselt 8–10 inimest. (Projektis vastavalt projekti tingimustele). Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud B1 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi B1-taseme keeleoskuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja. B1-taseme eesti keele oskus“.

Курсы эстонского языка

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav Individuaalne kursus

Начальный курс
эстонского языка А2

Продвинутый курс
эстонского языка В1

Продвинутый курс
эстонского языка В2

Индивидуальные курсы
эстонского языка А2

Уровневые эксзамены
по эстонскому языку