Продвинутый уровень английского языка B1Koolituse nimetus: Inglise keele kursus


Õppe kogumaht (akad. tundides): 150 ak. t.

Auditoorse ja praktilise töö maht (akad. tundides): 120 ak. t.

Toimumise periood:

Toimumiskoht: Narva mnt 40, Jõhvi

Maksumus: 1728 ( koos KM EUR/tund)AINEKAVA

 1. ENDAST JA TEISTEST RÄÄKIMINE
 2. HARIDUS
 3. ELUKUTSE, AMET, TÖÖ
 4. ELUASE JA KINNISVARA, KODU
 5. IGAPÄEVAELU, KODU JA KODUKOHT
 6. TOITLUSTAMINE
 7. TERVIS, ENESETUNNE JA TERVISHOID
 8. VABA AEG JA AJAVIIDE
 9. REISIMINE, TRANSPORT JA VAATAMISVÄÄRSUSED
 10. KEKKOND, KOHAD, LOODUS JA ILM
 11. KULTUUR JA KEELED
 12. OLMETEENUSED, KAUBANDUS, TEENINDUS
 13. INIMENE,SUHTED ÜHISKONNAS


Õppekavarühm
Võõrkeeled ja -kultuurid..
Õppetöö toimub vene ja inglise keele baasil.
Sihtrühm: täiskasvanud.


Õppemeetodid
Õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.
Õpingute alustamise tingimused
Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.
Õppekeskkonna kirjeldus
Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1–8 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õpetajale, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.


Väljund: tunnistus
Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest

Ida-Virumaa Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner. Informatsiooni leiate siit: koolituskaardi tutvustus.

Lisainformatsioon ja registreerimine:

tel 56 624 640
tel 555 00692
E-post: ivkoolius@gmail.comКурсы английского языка

Начальный курс
английского языка А1

Начальный курс
английского языка А2

Продвинутый курс
английского языка В2