↑ Tagasi Keeleõpe-le

EESTI KEEL

Ministri käskkirja nr 1. 1-3/16/131

EHISE ID – 191592  A2

EHISE ID – 191594  B1

EHISE  ID – 191596  B2

Toimumiskoht: Narva mnt 40, JÕHVI


Maksumus:
 grupp (2-3 in)  14.00-16.00+KM  EUR / 1 ak.t
grupp (4-5 in) 13.00+KM  EUR / 1 ak.t

– grupp (6-7 in) 10.00+KM  EUR / 1 ak.t

individuaal  20-22 EUR +KM / 1 ak.t
erialane eesti keele kursus (individuaalõpe) 25+KM  EUR / 1 ak.t

 

Algaja keelekasutaja
eesti keele kursus 

150 t (120 ak.t ja 30 iseseisvatööd)

grupp on komplekteerimisel

Iseseisva keelekasutaja
eesti keele kursus 

150 ak.t

grupp on komplekteerimisel

 Eesti kõnekeele kursus  150 ak.t

grupp on komplekteerimisel

 

 

 

Kursuse nimetus Kursuse maht Kursuse ak.t ja  iseseisvatööd
Kursuse algus Kursuse lõpp Toimumiskoht

Algaja keelekasutaja
eesti keele kursus 

150 ak.t

120 / 30
 Eesti keel B1  150 ak.t 120/30

 Eesti keel B2 150 ak.t  120/30

Algaja keelekasutaja
eesti keele kursus

AINEKAVA

1. MINA JA TEISED

2. PEREKOND JA KODU

3. SÕBRAD

4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI

5. IGAPÄEVASED TEGEVUSED

5. HARRASTUSED JA KULTUUR

Õppekavarühm

Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppetöö toimub  vene ja eesti keele baasil.

Sihtrühm: täiskasvanud.

Õppemeetodid

Õpe tugineb  kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.

Õpingute alustamise tingimused

Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus viiakse läbi Ida-Virumaa Autokooli ruumides aadressil Narva mnt. 40, Jõhvi.

Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1–8 minuti  kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õpetajale, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika  ja õppevahendid vastavalt  töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum  ning sisustus sobib  koolituse läbiviimiseks.

Õppematerjalide loend

Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. Kiri-Mari kirjastus. 2015.

Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp  (2006 ). Naljaga pooleks. Eesti keele õppekomplekt A2-tasemele.Iduleht OÜ.

Alp, Pilvi, Pille Reins, Hille Pajupuu (2002). Eesti keele algtaseme test. Tallinn: REKK.

Tere jälle! A1-A2 ( 2012 ). Puśkini instituut.

Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus  (2014 ).

Aavo Valmis, Lembetar Valmis. Lihtne eesti keele grammatika TEA kirjastus. Tallinn. 2001.Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-õppe keskkonnas:                http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemel, http://www.kutsekeel.ee/ ning http://web.meis.ee/testest

Iseseisva töö üheks osaks on ka  õppematerjalide kuulamine.Õppijad  kasutavad ka http://portaal.eki.ee/ keskkonda sõnastikke kasutamisel.

Väljund: tunnistus
Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest

Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba.

Ida-Virumaa Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner. Informatsiooni leiate siit: koolituskaardi tutvustus.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon

Kersti Kuslap: kõrgharidus.

Lõpetas: Tartu Ülikool Narva Kolledž (2002)

Eriala : Eesti keel teise keelena.

Lisainformatsioon ja registreerimine:

tel 33 52 154; 56 624 640
tel 555 00692
E-post: info@ivkoolitus.ee

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>