Itaalia keele kursused

clipflag

Pakume järgmiseid itaalia keele kursuseid:

 • Itaalia  keele kursused vestluse tasandil
 • Algtaseme õpet A1/A2

 

 •  

  A1 (algtase)

   

  Mõistan ning oskan moodustada lihtsamaid igapäevaseid lauseid ja küsimusi. Saan hakkama enese tutvustamisega ning teenindava personaliga suhtlemisel (nt. söögi- ja riidepoes, kohvikus, restoranis, bussi-, rongi- ja lennujaamas). Kõne koosneb peamiselt lihtlausetest. Minu vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning kasutab lihtsaid igapäevaseid fraase ning väljendeid.

   

  A2 (elementaartase)

   

  Mõistan igapäevaseid olukordi kirjeldavaid tekste ning kõnet. Oskan kirjeldada inimesi ja esemeid. Jutustan endast, oma tööst, hobidest, perekonnast ja kodust. Kasutan mineviku ja tuleviku vorme. Oskan juhatada teed ning tutvustada põgusalt oma kodukohta. Kui minu vestluspartner räägib vabalt oma emakeeles, siis saan üldjuhul aru jutu mõttest, kuid mitte igast sõnast.

Meie kool pakub teile:

 • Kõnekeele grupid
 • Keeleõpe gruppides, mini-gruppides ja individuaalselt
 • Paindlik tunniplaan
 • Individuaalne lähenemine
 • Tasuta testimine
 • Õppimine kogemustega õpetajate juhendamisel

 

Kursuse eesmärk: aidata kaasa itaalia keele oskuse omandamisele lähtuvalt algtaseme nõudmistest, kujundada kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- (CV koostamine, jmt) ja suhtlemisoskust.

Itaalia keele kursused Jõhvis
Toimumiskoht: Narva mnt 40
Maksumus: 
tavagrupp (8-12 in) 360 EUR
minigrupp (3-7 in) 480 EUR
individuaalõpe (1-2 in) 25 EUR/tund

Itaalia keele kursus algajatele
40 ak.t
grupp on komplekteerimisel

Väljund: tunnistus
Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest

Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba.

Ida-Virumaa Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner. Informatsiooni leiate siit: koolituskaardi tutvustus.

Lisainformatsioon ja registreerimine:

tel 33 52 154; 56 624 640
tel 555 00692
E-post: info@ivkoolitus.ee

 

 

Ajakava