Inglise keele Individuaalne kursus

union_jack

Koolituse nimetus: Inglise keele Individuaalne kursus

Õppe kogumaht (akad. tundides): 100 ak. t. 

Auditoorse ja praktilise töö maht (akad. tundides): 90 ak. t.

Toimumise  periood: 12.06-17.10.18

Toimumiskoht: Narva mnt 40, Jõhvi

Maksumus: individuaalõpe  25 ( koos KM EUR/tund)

AINEKAVA

1. MINA JA TEISED
2. PEREKOND JA KODU
3. SÕBRAD
4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI
5. IGAPÄEVASED TEGEVUSED
5. HARRASTUSED JA KULTUUR

Õppekavarühm
Võõrkeeled ja -kultuurid..
Õppetöö toimub vene ja inglise keele baasil.
Sihtrühm: täiskasvanud.

Õppemeetodid
Õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.
Õpingute alustamise tingimused
Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.
Õppekeskkonna kirjeldus
Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1–8 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õpetajale, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.

Väljund: tunnistus
Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest

Ida-Virumaa Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner. Informatsiooni leiate siit: koolituskaardi tutvustus.

Lisainformatsioon ja registreerimine:

tel 33 52 154; 56 624 640
tel 555 00692
E-post: info@ivkoolitus.ee