Sisetöödeelektrik

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Koolituskaardi kohta saab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehel: www.tootukassa.ee

 

Õppekava nimetus:  Sisetöödeelektrik

 

Õppeasutus: IDA-VIRUMAA KOOLITUS OÜ

Õppeasutuse kood: 80050271

Kolitusluba: 7156HTM

E-mail: info@ivkoolitus.ee

Aadress: Narva mnt 40, 41536, Jõhvi

Õppekeel:  vene ja eesti

Maksumus sisaldab Km:2400

 

Maht: 150 ak tundi

  • Teooria -80 ak tundi
  • Praktika – 70 ak tundi

Õppekava eesmärk– Võimaldada koolitatavatel omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks  elektriala- ja ehitusettevõtetes  ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks

Nõuded õpingute alustamiseks– Elektriku eriala  õppekava alusel võib asuda õppima isik, kellel on omandatud vähemalt põhiharidus

Nõuded lõpetamiseks–  Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on saavutatud õppekavas esitatud õpitulemused

 

Õppekava
1 TÖÖSEADUSANDLUS TÖÖKESKKONNA OHUTUS
2 TEHNILINE JOONESTAMINE. MÕÕTÜHIKUD
3 ELEKTRITEHNIKA ALUSED
4 MATERJALIÕPETUS
5 ELEKTRIOHUTUS JA ELEKTRIALANE SEADUSANDLUS
6 ELEKTRIMÕÕTMISED
7 ELEKTRIPAIGALDUSTÖÖDE TEHNOLOOGIA. ELEKTRITÖÖD
8 ELEKTRIAPARAADID JA ELEKTRIMASINAD
9 ELEKTRIKILBI KOOSTETÖÖD
10 VALGUSUSTUS

 

Õppejõud – Andrey Kazakov

 

Õppekeskond:  Erialase õppetöö läbiviimiseks  on olemas õppekass.  Õppeklass on varustatud sülearvuti, dataprojektori ja seinatahvli ning kontorimööbliga (lauad-toolid),  vajadusel on võimalik kasutada videotehnikat.  Õppiklassis erialase õppe paremaks läbiviimiseks on olemas püsiv internetiühendus, mis võimaldab koolitatavil vajadusel hankida infot.  Õpperuum vastab tervisekaitse nõuetele.