↑ Tagasi Erialad-le

Raamatupidamise baaskursus

Õppekava nimetus:  Raamatupidamise baaskursus

 

Õppeasutus: IDA-VIRUMAA KOOLITUS OÜ

Õppeasutuse kood: 80050271

Kolitusluba: 7232HTM

E-mail: info@ivkoolitus.ee

 

Aadress: Narva mnt 40, 41536, Jõhvi

Õppekeel:  vene

Maksumus:

1- inimest -2500 €

2-3 inimest -2340€

4-5 inimest – 2160€

6-7 inimest – 1980€

Maht: 240 ak tundi

 

Õppekava eesmärk– Võimaldada koolitatavatel omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks ettevõtetes

Nõuded õpingute alustamiseks– Raamatupidamise eriala õppekava alusel võib asuda õppima isik, kellel on omandatud vähemalt põhiharidus

Nõuded lõpetamiseks–  Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on saavutatud õppekavas esitatud õpitulemused

 

Õppekava
Sissejuhatus raamatupidamisesse
Aktiva, passiva
Tulud, kulud
Arved
Majandustegevuse kajastamine
Raamatupidamise põhimõtted
Põhivara ja käibevara
Varude arvestus
Deebitorse ja kreeditorse võlgnevuse arvestus
Töölepinguseadus
Seadused
Töötasu
Erisoodustused
Tulumaksuseadus
Raamatupidamine AS-s, OÜ-s, FIE, MTÜ-s
Majandusaastaaruanne
Eksam
Kokku 240

 

Õppejõud – Anžela Jengibarjan

1972-1978 Государственный университет им C.М Кирова

 

Õppekeskond:  Erialase õppetöö läbiviimiseks  on olemas õppekass.  Õppeklass on varustatud sülearvuti, dataprojektori ja seinatahvli ning kontorimööbliga (lauad-toolid),  vajadusel on võimalik kasutada videotehnikat.  Õppiklassis erialase õppe paremaks läbiviimiseks on olemas püsiv internetiühendus, mis võimaldab koolitatavil vajadusel hankida infot.  Õpperuum vastab tervisekaitse nõuetele.