Plastitöötluse operaator

Õppekeel: vene
Koolituse kestvus: 160 ak.tundi
Alguskuupäev: Gruppi komplekteerimisel
Aadress: Narva mnt. 40, Jõhvi
Kursuse maksumus: 2340 eur.

Lektorid- Antonina Zguro, Alexey Rybalkin, Andrey Samokhvalov, Larisa Grigorieva

Koolitusprogramm:  
Sissejuhatus erialasse. 4
Tööõigus,Tööalane suhtlemine ja infovahetus. 4
Iseseisev töö 16
Toorained, abimaterjalid, vaheproduktid, valmistoodang. 8
Põhi- ja abiseadmed 30
Protsessitehnoloogia 8
Mõõte- ja automaatikaseadmed 8
Tehnoloogiline dokumentatsioon 16
Töökeskkonnaohutus 16
Keskkonnakaitse ja jäätmekäitlus. 26
Kemikaalide ohutu käitlemine 16
Tutvumispraktika ettevõttes 8
Kokku: 160