Mööblirestauraator

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Koolituskaardi kohta saab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehel: www.tootukassa.ee

 

Õppekava nimetus:  Mööblirestauraator

 

Õppeasutus: IDA-VIRUMAA KOOLITUS OÜ

Õppeasutuse kood: 80050271

Kolitusluba: 7232HTM

E-mail: info@ivkoolitus.ee

Aadress: Narva mnt 40, 41536, Jõhvi

Õppekeel:  vene ja eesti

Maksumus sisaldab KM:

 

Maht: 170 ak tundi

Õppekava eesmärk– Õppekava eesmärgiks on võimaldada koolitataval omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks pehmemööblitööstuses ning luua eeldusedõpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks

Nõuded õpingute alustamiseks– Õppima võetakse keskharidusega isikuid, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada mööblirestauraatori (sadulsepa) erialal

Õpingute lõpetamise nõuded – Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on saavutatud õppekavas esitatud õpitulemused ning sooritatud positiivse tulemusega eriala lõpueksam

Õppekava Maht
1 TÖÖSEADUSANDLUS 10
2 TÖÖKESKKONNAOHUTUS 20
3 JOONESTAMINE 10
4 MATERJALIÕPETUS 50
5 ÕMBLEMINE 10
6 PEHME MÖÖBLI KONSTRUEERIMINE JA MATERJALIDE ETTEVALMISTAMINE 20
7 SADULSEPATÖÖD 50
KOKKU 170

 

Õppejõud:

L.Karaseva 1981-1984 Moskva Mäeinstituut

1974-1978 Donetski Riiklik Ülikool

1973-1978 Donetski Polütehniline Instituut

E.Toome 1977 Tallinna Ehitus ja Mehaanikatehnikum ehitustehnik

1987 Sillamäe Mäetehnikum mäetehnik

 

Õppekeskond:  Erialase õppetöö läbiviimiseks  on olemas õppekass.  Õppeklass on varustatud sülearvuti, dataprojektori ja seinatahvli ning kontorimööbliga (lauad-toolid),  vajadusel on võimalik kasutada videotehnikat.  Õppiklassis erialase õppe paremaks läbiviimiseks on olemas püsiv internetiühendus, mis võimaldab koolitatavil vajadusel hankida infot.  Õpperuum vastab tervisekaitse nõuetele.