MIG/MAG keevitaja

Keevitaja koolitus, sertifitseerimiseks

ettevalmistamine ja sertifitseerimise läbiviimine (vene keeles)

 

Õppekava – 320 ak.tundi

Maksumus – 2490 eurot

Aadress – Kadastiku 57, Narva linn

 

Lektorid – Mihhail Kafanov – (kõrgharidus), Sergei Boaga – (keskeriharidus)

 

Moodul 1. Majandus

 

1. Majanduse põhimõisted

2. Ettevõtluse alused

3. Tööõigus

4.Töökeskkonna ohutus – kesktase:

– töötervishoid ja tööhügieen

– tuleohutus

– elektriohutus

– pääste-ja kaitsevahendid

– põhiliste ohutegurite määratlemine, tundmine, vältimine ja kõrvaldamine

– esmaabi andmine

– jäätmekäitlus

– oskuslik tegutsemine tööõnnetuse korral

 

Moodul 2. Põhioskused ja -teadmised

 

1. Oma töökoha korraldamine

2. Materjalide tundmine:

– metallide ja nende sulamite omadused

– metallide ja sulamite markeerimine

3. Metallide metallurgilised ja keemilised protsessid keevitamisel

4. Tehniliste jooniste lugemine ja eskiiside valmistamine, analüüsimine ja kirjeldamine

5. Teadmised mõõtetehnikast ja tolerantsidest

6. Põhiteadmised elektrist ja elektrotehnikast

7. Manuaaljuhtimisega metallilõike- ja painutusseadmed

8. Keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid

9. Keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted

10. Keevitusmaterjalide markeerimine ja valik

11. Keevitusgaaside omadused, markeerimine, valik ja käsitsemine

12. Gaasilõikeseadmete kasutamine

13. Metallide keevitatavus, soojussisestus, eel- ja järelkuumutus

14. Keevitusrežiimide valimine

15. Keevitusservade ettevalmistamine mehaaniliste käsitööriistadega

16. Detailide ja tarindite (konstruktsioonide) ettevalmistamine keevitamiseks

17. Õige keevitusviisi, lisaaine, keevisliite tüübi valimise oskus lähtudes WPS-s toodud tingimuste järgi (keevitusprotseduuri spetsifikaat)

18. Ohutusnõuded keevitamisel

19. Balloonide hoidmine ja transportimine

20. Troppimine

 

Moodul 3. Praktika

 

1. Keevitusviisid: elektroodkeevitus

2. Keevitusviisid: MIG/MAG keevitus

3. Keevitamine elktroodkeevitusviisidest plaatide nurk- ja põkkliiteid vähemalt asendis PF ning pööratavat toru asendis PA vastavalt keevisõmbluse kvaliteeditasemele C (visuaalne kontroll) standardi EVS EN 25817 järgi

4. Keevitamine elktroodkeevitusviisidest vastavalt standardile EVS EN 287 kehtiva atesteerimistunnistuse olemasolu vähemalt plaadi põkkliite PF kohta

5. Keevisliidete korrosioonikaitse meetodid

6. Lukksepatööd

7. Keevituskonstruktsioonide ettevalmistamine värvimiseks:

– pinnatöötlus (liivaprits, haavliprits)

8. Keevitustöödel tekkivate deformatsioonide vähendamise põhimõtete teadmine ja järgimine

9. Keevitusseadme häälestamine ja hooldamine

 

Sisseeksam

 

 

 

Keevitaja täiendkoolitus, sertifitseerimiseks ettevalmistamine ja sertifitseerimise läbiviimine (vene keeles)

 

Õppekava – 180 ak.tundi

Maksumus – 1800 eurot

Aadress – Kadastiku 57, Narva linn

 

Lektorid – Mihhail Kafanov – (kõrgharidus), Sergei Boaga – (keskeriharidus)

 

Moodul 1. Majandus

 

1. Majanduse põhimõisted

2. Ettevõtluse alused

3. Tööõigus

4.Töökeskkonna ohutus – kesktase:

– töötervishoid ja tööhügieen

– tuleohutus

– elektriohutus

– pääste-ja kaitsevahendid

– põhiliste ohutegurite määratlemine, tundmine, vältimine ja kõrvaldamine

– esmaabi andmine

– jäätmekäitlus

– oskuslik tegutsemine tööõnnetuse korral

 

Moodul 2. Põhioskused ja -teadmised

 

1. Oma töökoha korraldamine

2. Materjalide tundmine:

– metallide ja nende sulamite omadused

– metallide ja sulamite markeerimine

3. Metallide metallurgilised ja keemilised protsessid keevitamisel

4. Tehniliste jooniste lugemine ja eskiiside valmistamine, analüüsimine ja kirjeldamine

5. Teadmised mõõtetehnikast ja tolerantsidest

6. Põhiteadmised elektrist ja elektrotehnikast

7. Manuaaljuhtimisega metallilõike- ja painutusseadmed

8. Keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid

9. Keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted

10. Keevitusmaterjalide markeerimine ja valik

11. Keevitusgaaside omadused, markeerimine, valik ja käsitsemine

12. Gaasilõikeseadmete kasutamine

13. Metallide keevitatavus, soojussisestus, eel- ja järelkuumutus

14. Keevitusrežiimide valimine

15. Keevitusservade ettevalmistamine mehaaniliste käsitööriistadega

16. Detailide ja tarindite (konstruktsioonide) ettevalmistamine keevitamiseks

17. Õige keevitusviisi, lisaaine, keevisliite tüübi valimise oskus lähtudes WPS-s toodud tingimuste järgi (keevitusprotseduuri spetsifikaat)

18. Ohutusnõuded keevitamisel

19. Balloonide hoidmine ja transportimine

20. Troppimine

 

Moodul 3. Praktika

 

1. Keevitusviisid: elektroodkeevitus

2. Keevitusviisid: MIG/MAG keevitus

3. Keevitamine elktroodkeevitusviisidest plaatide nurk- ja põkkliiteid vähemalt asendis PF ning pööratavat toru asendis PA vastavalt keevisõmbluse kvaliteeditasemele C (visuaalne kontroll) standardi EVS EN 25817 järgi

4. Keevitamine elktroodkeevitusviisidest vastavalt standardile EVS EN 287 kehtiva atesteerimistunnistuse olemasolu vähemalt plaadi põkkliite PF kohta

5. Keevisliidete korrosioonikaitse meetodid

6. Lukksepatööd

7. Keevituskonstruktsioonide ettevalmistamine värvimiseks:

– pinnatöötlus (liivaprits, haavliprits)

8. Keevitustöödel tekkivate deformatsioonide vähendamise põhimõtete teadmine ja järgimine

9. Keevitusseadme häälestamine ja hooldamine

 

Sisseeksam