Laotöötaja

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Koolituskaardi kohta saab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehel: www.tootukassa.ee

 

Õppekava nimetus:  Laotöötaja

 Õppeasutus: IDA-VIRUMAA KOOLITUS OÜ

Õppeasutuse kood: 80050271

Kolitusluba: 7232HTM

E-mail: info@ivkoolitus.ee

Aadress: Narva mnt 40, 41536, Jõhvi

Õppekeel:  vene ja eesti

Maksumus sisaldab KM :2280

 

Maht: 190 ak tundi

Õppekava eesmärk– Õpetada toimetulekut erinevates teenindussituatsioonides, tagades klientide rahulolu ja pikaajalise kliendisuhte

Nõuded õpingute alustamiseks– Laotöötaja õppekavade alusel võib õppima asuda isik, kes omab põhiharidust

Õpingute lõpetamise nõuded- Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on saavutatud õppekavas esitatud õpitulemused ning sooritatud positiivse tulemusega eriala lõpueksam

 

Õppekava Maht
TÖÖSEADUSANDLUS ALUSED 4
TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS 9
LOGISTIKA 20
LAONDUSE ALUSED 14
TOLLINDUS 5
RAAMATUPIDAMISE ALUSED 6
PAKENDID JA PAKKIMINE 9
LAOTEHNOLOOGIAD 13
INFOTEHNOLOOGIA KASUTAMINE LAOS 24
LAOTÖÖ TOIMINGUD JA OPERATSIOONID 17
TÕSTUKITE EHITUS, HOOLDUS JA JUHTIMINE 7
LAONDUS JA KAUPADE KÄSITLEMINE 10
KLIENDITEENINDUS LOGISTIKAS 12
PRAKTIKA 40
KOKKU 190

 

Õppejõud-

  1. Karaseva
1981-1984 Moskva Mäeinstituut

1974-1978 Donetski Riiklik Ülikool

1973-1978 Donetski Polütehniline Instituut

 

Õppekeskond:  Erialase õppetöö läbiviimiseks  on olemas õppekass.  Õppeklass on varustatud sülearvuti, dataprojektori ja seinatahvli ning kontorimööbliga (lauad-toolid),  vajadusel on võimalik kasutada videotehnikat.  Õppiklassis erialase õppe paremaks läbiviimiseks on olemas püsiv internetiühendus, mis võimaldab koolitatavil vajadusel hankida infot.  Õpperuum vastab tervisekaitse nõuetele.