Korteriühistu juhi koolitus

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Koolituskaardi kohta saab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehel:
 www.tootukassa.ee

 

Õppekava nimetus:  Korteriühistu  juhi koolitus

 

Õppeasutus: IDA-VIRUMAA KOOLITUS OÜ

Õppeasutuse kood: 80050271

E-mail: info@ivkoolitus.ee

Aadress: Narva mnt 40, 41536, Jõhvi

Õppekeel:  vene

Maksumus sisaldab KM:2184€

 

Maht: 168 ak tundi

Õppekava eesmärk Annab vajalikud teadmised KÜ või MTÜ juhtimiseks, hõlmates nii juriidilist, majandusliku, tehnilist kui ka sotsiaalvaldkonda puudutavaid teemasid, mida KÜ või MTÜ juhil igapäevaselt vaja läheb

Nõuded õpingute alustamiseks-Koolitusel osaleja, kes on vähemalt 18.-aastane isik, peab omama vähemalt põhiharidust ja soovitavalt eelnevat töökogemust KÜ juhina

Õpingute lõpetamise nõuded- Kursus loetaks lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekavas ettenähtud ained 85% ulatuses (3 moodulit) ja sooritanud  lõpueksami 95% ulatuses. Kursuse lõpetamisel väljastatakse sellekohane tunnistus

Õppekava Maht
 Baaskoolitus  
  1. osa: Juhtimise alused
12
  1. osa: Asjaajamine ja arhiveerimine
10
  1. osa: Raamatupidamise aluse
10
  1. osa: Renoveerimine ning ehitustehnilised probleemid
18
Põhikursus
  1. osa: KÜ või MTÜ töö seadusandlikkuse tagamine
28
  1. osa: Suhtlemispsühholoogia
12
  1. osa: Raamatupidamine
30
  1. osa: Tehnilised süsteemind
20
Iseseisev töö 20
 Lõpueksam 8
Kokku 168

 

 

Õppejõud

L.Karaseva 1981-1984 Moskva Mäeinstituut

1974-1978 Donetski Riiklik Ülikool

1973-1978 Donetski Polütehniline Instituut

Korolenko Kõrgharidus erialal Rahandus ja Krediit

TLU – õigusteaduse magistrant

S.Krõlova 1978-1984 Polütehniline Instituut

2009 EKVÜ Kutsekvalifikatsioon: Hoonete energiamärgise väljastaja III

2010 EKVÜ Kutsekvalifikatsioon: energiaaudiitor IV

2015 TTÜ: Korterelamute rekonstrueerimise meetme tehniliste konsultant

 

Õppekeskond:  Erialase õppetöö läbiviimiseks  on olemas õppekass.  Õppeklass on varustatud sülearvuti, dataprojektori ja seinatahvli ning kontorimööbliga (lauad-toolid),  vajadusel on võimalik kasutada videotehnikat.  Õppiklassis erialase õppe paremaks läbiviimiseks on olemas püsiv internetiühendus, mis võimaldab koolitatavil vajadusel hankida infot.  Õpperuum vastab tervisekaitse nõuetele.