Kelner

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Koolituskaardi kohta saab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehel: www.tootukassa.ee

Õppekava nimetus:  Kelner

 

Õppeasutus: IDA-VIRUMAA KOOLITUS OÜ

Õppeasutuse kood: 80050271

Kolitusluba: 6941HTM

E-mail: info@ivkoolitus.ee

 

Aadress: Narva mnt 40, 41536, Jõhvi

Infopäev: 11.02.2016, 25.02.2016

Õppekeel:  vene

Maksumus:

2 inimest – 2400 €

3-4 inimest – 2140€

5-7 inimest – 1880€

8-10 inimest – 1620€

Maht: 260 ak tundi

 

Õppekava eesmärk– Anda teadmisi ja arendada oskusi, mis on vajalikud tööks kelnerina

Nõuded õpingute alustamiseks– Kelnerierialale võivad õppima asuda inimesed, kes on vähemalt 18.-aastased ning kellel on omandatut vähemalt põhiharidus. Isik, kes tahab läbida koolitust, kirjutab avalduse ja tasub täis- või osadekaupa  õppemaksu

Õpingute lõpetamise nõuded– Õpingud loetakse lõpetanuks, kui on saavutatud õppekavas esitatud õpitulemused ning sooritatud positiivse tulemusega eriala lõpueksam. Koolitatav peab olema läbinud vähemalt 80% õppetundidest. Eksam on arvestatud, kui 62% küsimustest on õigete vastustega

Õppekeskond–  Erialase õppetöö läbiviimiseks  on olemas õppekass.  Õppeklass on varustatud sülearvuti, dataprojektori ja seinatahvli ning kontorimööbliga (lauad-toolid),  vajadusel on võimalik kasutada videotehnikat.  Õppiklassis erialase õppe paremaks läbiviimiseks on olemas püsiv internetiühendus, mis võimaldab koolitatavil vajadusel hankida infot.  Õpperuum vastab tervisekaitse nõuetele

 

Õppekava teooria praktika
1 MÜÜGITÖÖ KORRALDAMISE PÕHIMÕTTED 6 4
2 TÖÖKESKKONNAOHUTUSE ALUSED 11 4
3 ÕIGUSÕPE 10
4 SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA 15
5 KLIENDITEENINDUS 32 8
6 KULTUURILUGU 10
7 TOITLUSTUSTEENINDUS JA MÜÜGITÖÖ 32 8
8 JOOGIÕPETUS 22 8
9 BAARITÖÖ 22 8
10 ERIALANE KEEL 60
KOKKU 260

 

Õpetajad

Aleksandr Sergeev – kõrgharidus –turunduse juht