Juhiabi

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Koolituskaardi kohta saab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehel: www.tootukassa.ee

Õppekava nimetus:  Juhiabi

 Õppeasutus: IDA-VIRUMAA KOOLITUS OÜ

Õppeasutuse kood: 80050271

Kolitusluba: 6866HTM

E-mail: info@ivkoolitus.ee

Aadress: Narva mnt 40, 41536, Jõhvi

Õppekeel:  vene, eesti

Maksumus sisaldab KM :2400

 

Maht: 240 ak tundi

 

Õppekava eesmärk– Luua koolitatavatele  võimalused juhiabi eriala  omandamiseks ja toetada koolitatavatel teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtuste kujunemist, mis võimaldavad töötada juhiabina ning osaleda elukestvas õppes

Nõuded õpingute alustamiseks– Juhiabi  õppekava alusel võib asuda õppima isik, kellel on omandatud vähemalt põhiharidus

Nõuded lõpetamiseks– Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on saavutatud õppekavas esitatud õpitulemused ning sooritatud positiivse tulemusega eriala lõpueksam.

 

Õppekava Maht (teooria) Maht(praktika)
  1. MAJANDUSE JA ETTEVÕTLUSE ALUSED
10
  1. ÕIGUSÕPE
20 4
  1. TEENINDUSKULTUUR JA ETIKETT
8 2
  1. ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE
6
  1. ARVUTI KASUTAMINE
23
       6.DOKUMENDI- JA ARHIIVIHALDUS 25 10
  1. PERSONALI JUHTIMINE
40 8
  1. TÖÖKESKKONNAOHUTUSE ALUSED
10 2
  1. PROJEKTIJUHTIMISE ALUSED
10 2
  1. AVALIKKUSSUHETE ALUSED
  2. Iseseisevtöö
6

 

2

50

Eksam 2

KOKKU  240

 

Õppejõud

L.Karaseva Kõrgharidus1981-1984 Moskva Mäeinstituut

1974-1978 Donetski Riiklik Ülikool

1973-1978 Donetski Polütehniline Instituut

 

A.Naumkin Kõrgharidus1997-2001 Era Kommertskolledz

2004-2008 Akadeemia Nord

 

Õppekeskond:  Erialase õppetöö läbiviimiseks  on olemas õppekass.  Õppeklass on varustatud sülearvuti, dataprojektori ja seinatahvli ning kontorimööbliga (lauad-toolid),  vajadusel on võimalik kasutada videotehnikat.  Õppiklassis erialase õppe paremaks läbiviimiseks on olemas püsiv internetiühendus, mis võimaldab koolitatavil vajadusel hankida infot.  Õpperuum vastab tervisekaitse nõuetele.