Hotelliteenindaja

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Koolituskaardi kohta saab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehel: www.tootukassa.ee

 

Õppekava nimetus:  Hotelliteenindaja

 

Õppeasutus: IDA-VIRUMAA KOOLITUS OÜ

Õppeasutuse kood: 80050271

Kolitusluba: 6941HTM

E-mail: info@ivkoolitus.ee

 

Aadress: Narva mnt 40, 41536, Jõhvi

Õppekeel:  vene ja eesti

Maksumus:2400 €

Maht: 260 ak tundi

 

Õppekava eesmärk– On võimaldada koolitataval omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks majutusteenuseid pakkuvates organisatsioonides ja ettevõtetes ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks

Nõuded õpingute alustamiseks– Laotöötaja õppekavade alusel võib õppima asuda isik, kes omab põhiharidust

Õpingute lõpetamise nõuded- Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on saavutatud õppekavas esitatud õpitulemused ning sooritatud positiivse tulemusega eriala lõpueksam

 

Õppekava Maht
  1. MAJANDUSE JA TURISMIMAJANDUSE  ALUSED
30
  1. ÕIGUSÕPE
60
  1. TÖÖKESKKONNAOHUTUSE ALUSED
15
  1. SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA
25
  1. KLIENDITEENINDUS
25
  1. TOITLUSTUSTEENINDAMINE
45
  1. KULTUURILUGU
10
  1. HOTELLIMAJANDUSE ALUSED
20
  1. MAJAPIDAMISOSAKONNA TÖÖ ALUSED
30
KOKKU 260

 

Õppejõud-

1 Viktor Vesi Kõrgharidus

Tartu Ülikool

2 Valentina Harina Kõrgharidus

1999-2003 Sotsiaal-Humanitaarinstituut

1980-1982 Tallinna Kergetööstuse Tehnikum

 

Õppekeskond:  Erialase õppetöö läbiviimiseks  on olemas õppekass.  Õppeklass on varustatud sülearvuti, dataprojektori ja seinatahvli ning kontorimööbliga (lauad-toolid),  vajadusel on võimalik kasutada videotehnikat.  Õppiklassis erialase õppe paremaks läbiviimiseks on olemas püsiv internetiühendus, mis võimaldab koolitatavil vajadusel hankida infot.  Õpperuum vastab tervisekaitse nõuetele.