Mootorsõiduki juhtimisõigus

Mootorsõiduki juhtimisõigus

  • B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigusega isik võib juhtida nii B1-alamkategooria
    mootorsõidukit kui ka A-kategooria sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattalist
    mootorsõidukit.
  • C-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigusega isik võib juhtida ka C1-alamkategooria
    mootorsõidukit.

Piiratud juhtimisõigus

1. Piiratud juhtimisõigus on noorema kui käesoleva seaduse § 103 lõikes 1 sätestatud isiku õigus juhtida mootorsõidukit käesolevas paragrahvis nimetatud juhtudel ja korras.

2. Piiratud juhtimisõiguse võib B-kategooria mootorsõiduki juhtimiseks anda 16- ja 17-
aastasele isikule. Piiratud juhtimisõigusega isik võib autot juhtida tingimusel, et tema kõrval
on seaduslik esindaja või seadusliku esindaja kirjaliku nõusolekuga isik, kellel peab olema B-kategooria mootorsõiduki kehtiv juhiluba vähemalt kaks aastat ning kes ei tohi olla
joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis.

3. Autol, mida juhib piiratud juhtimisõigusega juht, peab olema ees ja taga nähtaval kohal
algaja juhi tunnusmärk.

4. Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud seaduslikul esindajal või seadusliku
esindaja kirjaliku nõusolekuga isikul ei arvestata sellekohase juhiloa omamise aja hulka
piiratud juhtimisõigusega juhiloa ja esmase juhiloa omamise aega.