Koolitused

ERIALAD :

 1. Ettevõtluse alused
 2. Personalitöötaja
 3. Tööalane motivatsioonikoolitus
 4. Tugiisiku koolitus
 5. Keevitaja koolitus
 6. MIG/MAG keevitaja
 7. TIG keevitaja
 8. Maastikuehitaja
 9. Korteriühistu või MTÜ juhi
 10. Plastitöötluse operaator
 11. Kelner
 12. Juhiabi
 13. Lapsehoidja
 14. Hotelliteenindaja
 15. Mööblirestauraator
 16. Reisikonsultant
 17. Raamatupidaja
 18. Laotöötaja
 19. Sisetöödeelektrik
 20. Raamatupidamise baaskursus
 21. Hooldustöötaja
 22. Klienditeenindaja

KEELE KURSUSED :

 1. Eesti keel
 2. Inglise keel
 3. Rootsi keel
 4. Soome keel
 5. Vene keel
 6. Itaalia keel
 7. Prantsuse keel

 

Erialad

Vaata lehekülge »

INGLISE KEELE ÕPE

Eesmärk: aidata kaasa inglise keele oskuse omandamisele lähtuvalt keeletasemete nõuetest, kujundada kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja suhtlemisoskust. Inglise keele kursused Jõhvis Toimumiskoht: Narva mnt 40 Maksumus:  tavagrupp (8-12 in) 360+KM  EUR minigrupp (3-7 in) 480 +KM EUR individuaalõpe (1-2 in) 25 +KM EUR/tund   Ettevalmistuskursus inglise keele riigieksamiks (10.-12.kl) 60 ak.t grupp on komplekteerimisel Intensiivne inglise keele kursus (8.-9. kl) 60 …

Vaata lehekülge »

ITAALIA KEELE ÕPE

Kursuse eesmärk: aidata kaasa itaalia keele oskuse omandamisele lähtuvalt algtaseme nõudmistest, kujundada kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- (CV koostamine, jmt) ja suhtlemisoskust. Itaalia keele kursused Jõhvis Toimumiskoht: Narva mnt 40 Maksumus:  tavagrupp (8-12 in) 360 EUR minigrupp (3-7 in) 480 EUR individuaalõpe (1-2 in) 25 EUR/tund Itaalia keele kursus algajatele 40 ak.t grupp on komplekteerimisel Väljund: tunnistus Tunnistuse saamise tingimus: …

Vaata lehekülge »

Keeletestid

Eesti keele test Testkoosneb 100valikvastusegaküsimusest.Testitegemiseks onaega 30minutit.Allesjäänudaegasaabkontrollidatestiülaosasolevalkellal.Tasemed:    … – 38% algaja (sobib A1 kursus) 39% – 54% madalam kesktase (sobib A2 kursus) 55% – 69% kesktase (sobib B1 kursus) 70% – 85% kõrgem kesktase (sobib B2 kursus) 86% – …      (sobib C1 kursus) Eesti keele test Inglise keele test – madalam Testis on 100valikvastusegaküsimust …

Vaata lehekülge »

Koolitus- ja tegevusload

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 77 alusel muutusid kõik 01.07.2014 seisuga kehtinud tegevusload (vana nimega koolitusload) tähtajatuks. Seega, kui on väljastatud koolitus- või tegevusluba täiskasvanute tööalase või vabaharidusliku koolituse korraldamiseks ning see luba kehtis 01.07.2014 seisuga, siis kehtib see tähtajatult. KEHTIVAD KOOLITUSLOAD Eriala nimetus Koolitusloa nr Kehtivuse aeg Mootorsõidukijuhi koolitus  B- ja C-kategooria 6331 HTM …

Vaata lehekülge »

Koolituse kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted 1.1 Ida-Virumaa Koolitus MTÜ poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Ida-Virumaa Koolitus MTÜ (edaspidi koolituskeskus), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhend-materjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, põhikirjast ja õppekorralduse alustest ning ettevõtte ärieetikast. 1.2 Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust ja vabahari-duslikku koolitust. 1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega juhindub koolitaja väärtuspõhisest suhtest, …

Vaata lehekülge »

Oluline teada!

KOOLITUSELE REGISTREERUMINE Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehe kaudu või e-posti teel: info@ivkoolitus.ee E-posti teel registreerides palume edastada alljärgnev info: ees- ja perekonnanimi kontakttelefon Saadame Teile vastu registreerimiskinnituse. KOOLITUSEST LOOBUMINE, KOOLITUSE EDASILÜKKUMINE VÕI ÄRAJÄÄMINE. Koolitusest loobumine kui Teil ei ole võimalik koolitusel osaleda, palume saata vastavasisuline teade e-postile: info@ivkoolitus.ee koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel tuleb tasuda …

Vaata lehekülge »

Õppekorraldus

I. Üldsätted 1.1. Ida-Virumaa Koolitus MTÜ õppekorralduse alused on Ida-Virumaa Koolitus MTÜ (edaspidi Koolituskeskus) täienduskoolituste valdkondi, vorme ja korraldamist reguleeriv dokument. Kord lähtub Täiskasvanute koolituse seadusest, Koolituskeskuse põhimäärusest ja teistest õigusaktides sätestatud põhimõtetest. 1.2. Täienduskoolituste vormid: 1)  tööalane täiendusõpe on  kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ja täiendamiseks, sh ümberõppele suunatud täiendusõpe; 2) vabahariduslik …

Vaata lehekülge »

PRANTSUSE KEELE ÕPE

Kursuse eesmärk: aidata kaasa prantsuse keele oskuse omandamisele lähtuvalt algtaseme nõudmistest, kujundada kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja suhtlemisoskust. Prantsuse keele kursused Jõhvis Toimumiskoht: Narva mnt 40 Maksumus:  tavagrupp (8-12 in) 360 EUR minigrupp (3-7 in) 480 EUR individuaalõpe (1-2 in) 25 EUR/tund Prantsuse keele kursus algajatele 40 ak.t grupp on komplekteerimisel Väljund: tunnistus Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest Haridus- …

Vaata lehekülge »

ROOTSI KEELE ÕPE

Kursuse eesmärk: aidata kaasa rootsi keele oskuse omandamisele lähtuvalt algtaseme nõudmistest, kujundada kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- (CV koostamine, jmt) ja suhtlemisoskust. Rootsi keele kursused Jõhvis Toimumiskoht: Narva mnt 40 Maksumus:  tavagrupp (8-12 in) 360 EUR minigrupp (3-7 in) 480 EUR individuaalõpe (1-2 in) 25 EUR/tund Rootsi keele kursus algajatele 40 ak.t 21.09.2016 info päev Kolmapäev kell 16:00   Väljund: tunnistus Tunnistuse saamise tingimus: …

Vaata lehekülge »

SOOME KEELE ÕPE ALGAJATELE

Kursuse eesmärk: aidata kaasa soome keele oskuse omandamisele lähtuvalt algtaseme nõudmistest, kujundada kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- (CV koostamine, jmt) ja suhtlemisoskust. Soome keele kursused Jõhvis Toimumiskoht: Narva mnt 40 Maksumus:  tavagrupp (8-12 in) 360 EUR minigrupp (3-7 in) 480 EUR individuaalõpe (1-2 in) 25 EUR/tund Soome keele kursus algajatele 40 ak.t 20.09.2016 info päev Teisipäev kell 16:00   Väljund: tunnistus …

Vaata lehekülge »

VENE KEELE ÕPE

Kursuse eesmärk: aidata kaasa vene keele oskuse omandamisele lähtuvalt algtaseme nõudmistest, kujundada kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- (CV koostamine, jmt) ja suhtlemisoskust. Vene keele kursused Jõhvis Toimumiskoht: Narva mnt 40 Maksumus:  tavagrupp (8-12 in) 360 EUR minigrupp (3-7 in) 480 EUR individuaalõpe  22 EUR/ ak. tund individuaalõpe  25 EUR/tund A2-taseme kursus (algtase) 20 ak.t,60 ak. t. B1-taseme kursus (nõrgem kesktase) 60 ak.t Väljund: …

Vaata lehekülge »

Keele kursused

    Meie kool pakub teile: Erineva tasemega eesti-, vene-, inglise-, prantsuse-, rootsi-, soome- ning itaalia keele kursuseid Eksamiteks ettevalmistamine Kõnekeele grupid Asjaajamise ärikeele grupid Erialane keeleõpe Keeleõpe gruppides, mini-gruppides ja individuaalselt Paindlik tunniplaan Individuaalne lähenemine Tasuta testimine Enesehindamise_skaala NB! Õppemaksust tagastatakse 21 %  – Maksu- ja Tolliamet Lisainfo ning registreerimine GSM +372 56 624 640, …

Vaata lehekülge »