Koolitused

ERIALAD :

 1. Ettevõtluse alused
 2. Personalitöötaja
 3. Tööalane motivatsioonikoolitus
 4. Tugiisiku koolitus
 5. Keevitaja koolitus
 6. MIG/MAG keevitaja
 7. TIG keevitaja
 8. Maastikuehitaja
 9. Korteriühistu või MTÜ juhi
 10. Plastitöötluse operaator
 11. Kelner
 12. Juhiabi
 13. Lapsehoidja
 14. Hotelliteenindaja
 15. Mööblirestauraator
 16. Reisikonsultant
 17. Raamatupidaja
 18. Laotöötaja
 19. Sisetöödeelektrik
 20. Raamatupidamise baaskursus
 21. Hooldustöötaja
 22. Klienditeenindaja

KEELE KURSUSED :

 1. Eesti keel
 2. Inglise keel
 3. Rootsi keel
 4. Soome keel
 5. Vene keel
 6. Itaalia keel
 7. Prantsuse keel

 

Erialad

Vaata lehekülge »

Keeleõpe

Korraldame inglise, eesti, vene, rootsi ja soome keele kursusi nii eraisikutele kui ka firmadele. Keeleõppe kestuse, mahu, raskusastme, metoodika ning tundide toimumise aja saate valida ise. Eesti keele õpe Inglise keele õpe Vene keele õpe Soome keele õpe (algajatele) Rootsi keele õpe (algajatele) Prantsuse keele õpe (algajatele) Itaalia keele õpe (algajatele) Individuaalõpe

Vaata lehekülge »

Keeletestid

Eesti keele test Testkoosneb 100valikvastusegaküsimusest.Testitegemiseks onaega 30minutit.Allesjäänudaegasaabkontrollidatestiülaosasolevalkellal.Tasemed:    … – 38% algaja (sobib A1 kursus) 39% – 54% madalam kesktase (sobib A2 kursus) 55% – 69% kesktase (sobib B1 kursus) 70% – 85% kõrgem kesktase (sobib B2 kursus) 86% – …      (sobib C1 kursus) Eesti keele test Inglise keele test – madalam Testis on 100valikvastusegaküsimust …

Vaata lehekülge »

Koolitus- ja tegevusload

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 77 alusel muutusid kõik 01.07.2014 seisuga kehtinud tegevusload (vana nimega koolitusload) tähtajatuks. Seega, kui on väljastatud koolitus- või tegevusluba täiskasvanute tööalase või vabaharidusliku koolituse korraldamiseks ning see luba kehtis 01.07.2014 seisuga, siis kehtib see tähtajatult. KEHTIVAD KOOLITUSLOAD Eriala nimetus Koolitusloa nr Kehtivuse aeg Mootorsõidukijuhi koolitus  B- ja C-kategooria 6331 HTM …

Vaata lehekülge »

Koolituse kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted 1.1 Ida-Virumaa Koolitus MTÜ poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Ida-Virumaa Koolitus MTÜ (edaspidi koolituskeskus), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhend-materjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, põhikirjast ja õppekorralduse alustest ning ettevõtte ärieetikast. 1.2 Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust ja vabahari-duslikku koolitust. 1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega juhindub koolitaja väärtuspõhisest suhtest, …

Vaata lehekülge »

Oluline teada!

KOOLITUSELE REGISTREERUMINE Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehe kaudu või e-posti teel: info@ivkoolitus.ee E-posti teel registreerides palume edastada alljärgnev info: ees- ja perekonnanimi kontakttelefon Saadame Teile vastu registreerimiskinnituse. KOOLITUSEST LOOBUMINE, KOOLITUSE EDASILÜKKUMINE VÕI ÄRAJÄÄMINE. Koolitusest loobumine kui Teil ei ole võimalik koolitusel osaleda, palume saata vastavasisuline teade e-postile: info@ivkoolitus.ee koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel tuleb tasuda …

Vaata lehekülge »

Õppekorraldus

I. Üldsätted 1.1. Ida-Virumaa Koolitus MTÜ õppekorralduse alused on Ida-Virumaa Koolitus MTÜ (edaspidi Koolituskeskus) täienduskoolituste valdkondi, vorme ja korraldamist reguleeriv dokument. Kord lähtub Täiskasvanute koolituse seadusest, Koolituskeskuse põhimäärusest ja teistest õigusaktides sätestatud põhimõtetest. 1.2. Täienduskoolituste vormid: 1)  tööalane täiendusõpe on  kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ja täiendamiseks, sh ümberõppele suunatud täiendusõpe; 2) vabahariduslik …

Vaata lehekülge »

Keele kursused

    Meie kool pakub teile: Erineva tasemega eesti-, vene-, inglise-, prantsuse-, rootsi-, soome- ning itaalia keele kursuseid Eksamiteks ettevalmistamine Kõnekeele grupid Asjaajamise ärikeele grupid Erialane keeleõpe Keeleõpe gruppides, mini-gruppides ja individuaalselt Paindlik tunniplaan Individuaalne lähenemine Tasuta testimine Enesehindamise_skaala NB! Õppemaksust tagastatakse 21 %  – Maksu- ja Tolliamet Lisainfo ning registreerimine GSM +372 56 624 640, …

Vaata lehekülge »