Reisikonsultant

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Koolituskaardi kohta saab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehel

Eesti Töötukassa: www.tootukassa.ee
Õppeasutus:

MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood:

80050271

E-mail:

ivkoolitus@gmail.com

Õppekava nimetus::

Reisikonsultant

Maksumus sisaldab KM::

1500€

Õppekeel:

eesti, vene

Aadress:

Narva mnt 40, 41536, Jõhvi

Maht:

136 ak tundi


Õppekava eesmärk– Reisikonsultandi õppe eesmärgiks on omandada tööks vajalikud teadmised ja


oskused töötamaks reisikonsultandina


Nõuded õpingute alustamiseks– Reisikonsultandi erialale võivad õppima asuda inimesed, kes on vähemalt 18 aastased ning kellel on omandatut vähemalt põhiharidus


Õpingute lõpetamise nõuded – Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on saavutatud õppekavas esitatud õpitulemused ning sooritatud positiivse tulemusega eriala lõpueksam. Eksam on arvestatud, kui 60% küsimustest on õigete vastustega


Õppekava Maht
1 MAJANDUSE JA ETTEVÕTLUSE ALUSED 15
2 TURISMIMAJANDUS 15
3 TURISMIGEOGRAAFIA 25
4 TÖÖKESKKONNAOHUTUSE ALUSED 6
5 KLIENDITEENINDUS 20
6 ÕIGUSÕPE 12
7 REISIBÜROO TÖÖ ÕPE 5
8 REISIKORRALDUSÕPE 15
9 SÜNDMUSKORRALDUSÕPE 23

KOKKU

136


Õppejõud

Naumkin 1997-2001 Era Kommertskolledz2004-2008 Akadeemia Nord
N.Pavlenko 1964-1969 Pihkva Pedagoogiline Instituut1997-1998 Giidikursus täiendõppekeskus „TEAVE”-„Giid-reisisaaja”
A.Jengibarjan 1972-1978 Государственный университет им C.М Кирова

Õppekeskond: Erialase õppetöö läbiviimiseks on olemas õppekass. Õppeklass on varustatud sülearvuti, dataprojektori ja seinatahvli ning kontorimööbliga (lauad-toolid), vajadusel on võimalik kasutada videotehnikat. Õppiklassis erialase õppe paremaks läbiviimiseks on olemas püsiv internetiühendus, mis võimaldab koolitatavil vajadusel hankida infot. Õpperuum vastab tervisekaitse nõuetele.