Laotöötaja

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Koolituskaardi kohta saab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehel

Eesti Töötukassa: www.tootukassa.ee
Õppeasutus:

MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood:

80050271

E-mail:

ivkoolitus@gmail.com

Õppekava nimetus::

Laotöötaja

Maksumus sisaldab KM::

2280€

Õppekeel:

vene ja eesti

Aadress:

Narva mnt 40, 41536, Jõhvi

Maht:

190 ak tundi


Õppekava eesmärk– Õpetada toimetulekut erinevates teenindussituatsioonides, tagades klientide rahulolu ja pikaajalise kliendisuhte


Nõuded õpingute alustamiseks– Laotöötaja õppekavade alusel võib õppima asuda isik, kes omab põhiharidust


Õpingute lõpetamise nõuded- Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on saavutatud õppekavas esitatud õpitulemused ning sooritatud positiivse tulemusega eriala lõpueksamÕppekava Maht
TÖÖSEADUSANDLUS ALUSED 4
TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS 9
LOGISTIKA 20
LAONDUSE ALUSED 14
TOLLINDUS 5
RAAMATUPIDAMISE ALUSED 6
PAKENDID JA PAKKIMINE 9
LAOTEHNOLOOGIAD 13
INFOTEHNOLOOGIA KASUTAMINE LAOS 24
LAOTÖÖ TOIMINGUD JA OPERATSIOONID 17
TÕSTUKITE EHITUS, HOOLDUS JA JUHTIMINE 7
LAONDUS JA KAUPADE KÄSITLEMINE 10
KLIENDITEENINDUS LOGISTIKAS 12
PRAKTIKA 40
KOKKU 190

Õppejõud-

Karaseva 1981-1984 Moskva Mäeinstituut

1974-1978 Donetski Riiklik Ülikool

1973-1978 Donetski Polütehniline InstituutÕppekeskond: Erialase õppetöö läbiviimiseks on olemas õppekass. Õppeklass on varustatud sülearvuti, dataprojektori ja seinatahvli ning kontorimööbliga (lauad-toolid), vajadusel on võimalik kasutada videotehnikat. Õppiklassis erialase õppe paremaks läbiviimiseks on olemas püsiv internetiühendus, mis võimaldab koolitatavil vajadusel hankida infot. Õpperuum vastab tervisekaitse nõuetele.