Hotelliteenindaja

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Koolituskaardi kohta saab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehel

Eesti Töötukassa: www.tootukassa.ee
Õppeasutus:

MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood:

80050271

E-mail:

ivkoolitus@gmail.com

Õppekava nimetus::

Hotelliteenindaja

Maksumus sisaldab KM::

2400€

Õppekeel:

vene ja eesti

Aadress:

Narva mnt 40, 41536, Jõhvi

Maht:

260 ak tundi


Õppekava eesmärk– On võimaldada koolitataval omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks majutusteenuseid pakkuvates organisatsioonides ja ettevõtetes ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks


Nõuded õpingute alustamiseks– Laotöötaja õppekavade alusel võib õppima asuda isik, kes omab põhiharidust


Õpingute lõpetamise nõuded- Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on saavutatud õppekavas esitatud õpitulemused ning sooritatud positiivse tulemusega eriala lõpueksamÕppekava Maht
 • MAJANDUSE JA TURISMIMAJANDUSE ALUSED
 • 30
 • ÕIGUSÕPE
 • 60
 • TÖÖKESKKONNAOHUTUSE ALUSED
 • 15
 • SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA
 • 25
 • KLIENDITEENINDUS
 • 25
 • TOITLUSTUSTEENINDAMINE
 • 45
 • KULTUURILUGU
 • 10
 • HOTELLIMAJANDUSE ALUSED
 • 20
 • MAJAPIDAMISOSAKONNA TÖÖ ALUSED
 • 30
  KOKKU 260

  Õppejõud-

  1 Viktor Vesi Kõrgharidus

  Tartu Ülikool

  2 Valentina Harina Kõrgharidus

  1999-2003 Sotsiaal-Humanitaarinstituut

  1980-1982 Tallinna Kergetööstuse Tehnikum  Õppekeskond: Erialase õppetöö läbiviimiseks on olemas õppekass. Õppeklass on varustatud sülearvuti, dataprojektori ja seinatahvli ning kontorimööbliga (lauad-toolid), vajadusel on võimalik kasutada videotehnikat. Õppiklassis erialase õppe paremaks läbiviimiseks on olemas püsiv internetiühendus, mis võimaldab koolitatavil vajadusel hankida infot. Õpperuum vastab tervisekaitse nõuetele.