Ettevõtluse alused

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Koolituskaardi kohta saab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehel

Eesti Töötukassa: www.tootukassa.ee
Õppeasutus:

MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood:

80050271

E-mail:

ivkoolitus@gmail.com

Õppekava nimetus::

Ettevõtluse alused

Maksumus sisaldab KM::

1728€

Õppekeel:

vene

Aadress:

Narva mnt 40, 41536, Jõhvi

Maht:

80 ak tundiÕppekava eesmärk– Õppe eesmärgiks on omandada tööks vajalikud teadmised ja oskused ning saada teadmised majanduse kui terviku funktsioneerimisest ja kõige üldisematest seaduspärasustest, mis mõjutavad üksikisikute ja ettevõtete käitumist majanduslike otsuste langetamisel

Nõuded õpingute alustamiseks– Ettevõtluse erialale võivad õppima asuda inimesed kellel on omandatut vähemalt põhiharidus

Nõuded lõpetamiseks– Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on saavutatud õppekavas esitatud õpitulemused ning sooritatud positiivse tulemusega eriala lõpueksam.

 

Õppekava Teooria Praktika
1 Ettevõtluse alused 5 2
2 Keskkond ja äritegevus 4 2
3 Äriidee 5 2
4 Õiguslikud vormid 5 2
5 Ärijuhtimine 5 2
6 Finanseerimine 5 2
7 Marketing 5 2
8 Kaubanduspoliitika 4 2
9 Äri tootmise ja tarnimise 5 2
10 Äri hindamine 4 2
11 Juhiabi 4 2
12 Planeerimine 5 2
KOKKU-80

Õppejõud

А. Косарь 1969-1972 Kusbasskeri Polytehniline Instituut

1957-1962 Kemirovi Mäeinstituut

 

Õppekeskond: Erialase õppetöö läbiviimiseks on olemas õppekass. Õppeklass on varustatud sülearvuti, dataprojektori ja seinatahvli ning kontorimööbliga (lauad-toolid), vajadusel on võimalik kasutada videotehnikat. Õppiklassis erialase õppe paremaks läbiviimiseks on olemas püsiv internetiühendus, mis võimaldab koolitatavil vajadusel hankida infot. Õpperuum vastab tervisekaitse nõuetele.