Kelner

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Koolituskaardi kohta saab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehel

Eesti Töötukassa: www.tootukassa.ee
Õppeasutus:

MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood:

80050271

E-mail:

ivkoolitus@gmail.com

Õppekava nimetus::

Kelner

Maksumus sisaldab KM::

2400€

Õppekeel:

vene

Aadress:

Narva mnt 40, 41536, Jõhvi

Maht:

260 ak tundi


Õppekava eesmärk– Anda teadmisi ja arendada oskusi, mis on vajalikud tööks kelnerina


Nõuded õpingute alustamiseks– Kelnerierialale võivad õppima asuda inimesed, kes on vähemalt 18.-aastased ning kellel on omandatut vähemalt põhiharidus. Isik, kes tahab läbida koolitust, kirjutab avalduse ja tasub täis- või osadekaupa õppemaksu


Õpingute lõpetamise nõuded– Õpingud loetakse lõpetanuks, kui on saavutatud õppekavas esitatud õpitulemused ning sooritatud positiivse tulemusega eriala lõpueksam. Koolitatav peab olema läbinud vähemalt 80% õppetundidest. Eksam on arvestatud, kui 62% küsimustest on õigete vastustega


Õppekeskond– Erialase õppetöö läbiviimiseks on olemas õppekass. Õppeklass on varustatud sülearvuti, dataprojektori ja seinatahvli ning kontorimööbliga (lauad-toolid), vajadusel on võimalik kasutada videotehnikat. Õppiklassis erialase õppe paremaks läbiviimiseks on olemas püsiv internetiühendus, mis võimaldab koolitatavil vajadusel hankida infot. Õpperuum vastab tervisekaitse nõuetele


Õppekava teooria praktika
1 MÜÜGITÖÖ KORRALDAMISE PÕHIMÕTTED 6 4
2 TÖÖKESKKONNAOHUTUSE ALUSED 11 4
3 ÕIGUSÕPE 10
4 SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA 15
5 KLIENDITEENINDUS 32 8
6 KULTUURILUGU 10
7 TOITLUSTUSTEENINDUS JA MÜÜGITÖÖ 32 8
8 JOOGIÕPETUS 22 8
9 BAARITÖÖ 22 8
10 ERIALANE KEEL 60
KOKKU 260

Õpetajad

Aleksandr Sergeev – kõrgharidus –turunduse juht