Tööalane motivatsioonikoolitus

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Koolituskaardi kohta saab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehel

Eesti Töötukassa: www.tootukassa.ee
Õppeasutus:

MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood:

80050271

E-mail:

ivkoolitus@gmail.com

Õppekava nimetus::

Tööalane motivatsioonikoolitus

Maksumus sisaldab KM::

2280€

Õppekeel:

vene ja eesti

Aadress:

Narva mnt 40, 41536, Jõhvi

Maht:

191 ak tundi


Õppekava eesmärk– Toimetuleku-, tööotsingu- ja motivatsioonikoolituse eesmärk on püstitada motiveerivaid sihte ja unistusi, mille samm-sammult saavutamine pakub rahuldust tööl või töö leidmisel

Nõuded õpingute alustamiseks– Toimetuleku-, tööotsingu- ja motivatsioonikoolituse õppekava alusel võib asuda õppima isik, kellel on omandatud vähemalt põhiharidus.

Nõuded lõpetamiseks – Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on saavutatud õppekavas esitatud õpitulemused

 

Õppekava Maht
Töökeskond 50
Psühholoogia 63
Pingetega toimetulek ja stressijuhtimine 17
Mõtteviis ja hoiakud 8
Eneseareng ja enesejuhtimine 19
Eesmärkide püstitamine ja eesmärkide saavutamine 12
Õpioskuste arendamine 22
KOKKU 191

 

Õpetajad Kvalifikatsioon
V.Harina 1999-2003 Sotsiaal-Humanitaarinstituut

1980-1982 Tallinna Kergetööstuse Tehnikum

O.Drobot 2003-2008 Sotsiaal-Humanitaarinstituut – psühhooloog
T.Olesk 1994-1999 Pedagoogikaülikool

 

Õppekeskond: Erialase õppetöö läbiviimiseks on olemas õppekass. Õppeklass on varustatud sülearvuti, dataprojektori ja seinatahvli ning kontorimööbliga (lauad-toolid), vajadusel on võimalik kasutada videotehnikat. Õppiklassis erialase õppe paremaks läbiviimiseks on olemas püsiv internetiühendus, mis võimaldab koolitatavil vajadusel hankida infot. Õpperuum vastab tervisekaitse nõuetele.