Rootsi keele kursusedPakume järgmiseid rootsi keele kursuseid:

  • Rootsi keele kursused vestluse tasandil
  • Algtaseme õpet A1/A2 tasemel

Meie kool pakub teile:

  • Kõnekeele grupid
  • Keeleõpe gruppides, mini-gruppides ja individuaalselt
  • Paindlik tunniplaan
  • Individuaalne lähenemine
  • Tasuta testimine
  • Õppimine kogemustega õpetajate juhendamiselA1 (algtase)


Mõistan ning oskan moodustada lihtsamaid igapäevaseid lauseid ja küsimusi. Saan hakkama enese tutvustamisega ning teenindava personaliga suhtlemisel . Kõne koosneb peamiselt lihtlausetest. Minu vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning kasutab lihtsaid igapäevaseid fraase ning väljendeid.


A2 (elementaartase)


Mõistan igapäevaseid olukordi kirjeldavaid tekste ning kõnet. Oskan kirjeldada inimesi ja esemeid. Jutustan endast, oma tööst, hobidest, perekonnast ja kodust. Kasutan mineviku ja tuleviku vorme. Oskan juhatada teed ning tutvustada põgusalt oma kodukohta. Kui minu vestluspartner räägib vabalt oma emakeeles, siis saan üldjuhul aru jutu mõttest, kuid mitte igast sõnast.

Kursuse eesmärk: aidata kaasa rootsi keele oskuse omandamisele lähtuvalt algtaseme nõudmistest, kujundada kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- (CV koostamine, jmt) ja suhtlemisoskust.

Rootsi keele kursused Jõhvis
Toimumiskoht: Narva mnt 40
Maksumus:
tavagrupp (8-12 in) 360 EUR
minigrupp (3-7 in) 480 EUR
individuaalõpe (1-2 in) 25 EUR/tund

Rootsi keele kursus algajatele 40 ak.t


Väljund: tunnistus
Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest

Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba.

Ida-Virumaa Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner. Informatsiooni leiate siit: koolituskaardi tutvustus.

Lisainformatsioon ja registreerimine:

tel 33 52 154; 56 624 640
tel 555 00692