Vene keele kursusedPakume alljärgnevaid vene keele kursuseid:

1. Ettevalmistus eksamiteks kõigil tasanditel

A1, A2, B1, B2, C1;

2. Vene keele kursused vestluse tasandil

3. Vene keele kursused ärikeele tasandil

4. Täiendavad vene keele õppemoodulid erialade lõikes.


Meie vene keele õpetajad püüavad anda vajalikke teadmisi ja praktilisi oskusi, millised on vajalikud igapäevases elus ja erialases keskkonnas, samuti vene keele eksami sooritamiseks nii kategooria saamiseks kui tööalaseks vajaduseks.

Vene keele A1, A2. B1, B2 ja C1 kategooria eksami ettevalmistamiseks määratakse õppetundide arv õpetaja poolt peale testimise läbiviimist.


ÕPPEKAVA:

AINEKAVA A1 TASE
Mina ja teised
Kodu ja lähiümbrus
Kodukoht eesti
Riigid ja nende kultuur
Igapäevaelu
Vaba aeg

AINEKAVA A2 TASE
Mina ja teised
Perekond ja kodu
Sõbrad
Keskkond,kodukoht,eesti
Vene keelt kõnelevad maad
Igapäevased tegevused
Harrastused ja kultuur

AINEKAVA B1 TASE
Mina ja teised
Kodu ja lähiümbrus
Riigid ja nende kultuur
Keskkond,kodukoht,eesti
Igapäevased tegevused
Harrastused ja kultuur

AINEKAVA B2 TASE
Mina,sõbrad
Perekond ja kodu
Riigid ja nende kultuur
Keskkond,kodukoht,eesti
Igapäevased tegevused
Töö
Kultuur
Harrastused

AINEKAVA C1 TASE
Inimene ja ühiskond
Kultuur ja looming
Haridus ja töö
Keskkond ja tehnoloogia
Eesti ja maailm


Meie kool pakub teile:

  • Eksamiteks ettevalmistamine
  • Kõnekeele grupid
  • Asjaajamise ärikeele grupid
  • Erialane keeleõpe
  • Keeleõpe gruppides, mini-gruppides ja individuaalselt
  • Paindlik tunniplaan
  • Individuaalne lähenemine
  • Tasuta testimine

Kursuse eesmärk: aidata kaasa vene keele oskuse omandamisele lähtuvalt algtaseme nõudmistest, kujundada kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- (CV koostamine, jmt) ja suhtlemisoskust.

Vene keele kursused Jõhvis
Toimumiskoht: Narva mnt 40
Maksumus:
tavagrupp (8-12 in) 360 EUR
minigrupp (3-7 in) 480 EUR

individuaalõpe 22 EUR/ ak. tund
individuaalõpe 25 EUR/tund

A2-taseme kursus (algtase) 20 ak.t,60 ak. t.
B1-taseme kursus (nõrgem kesktase) 60 ak.t

Väljund: tunnistus
Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest

Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba.

Ida-Virumaa Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner. Informatsiooni leiate siit: koolituskaardi tutvustus.

Lisainformatsioon ja registreerimine:

tel 33 52 154; 56 624 640
tel 555 00692

Vene keele kursused

Vene keele kursused А1

Vene keele kursused А2

Vene keele kursused В1

Vene keele kursused В2

Vene keele kursused С1

INDIVIDUAALNE KURSUS