ITAALIA KEELE ÕPEKursuse eesmärk: aidata kaasa itaalia keele oskuse omandamisele lähtuvalt algtaseme nõudmistest, kujundada kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- (CV koostamine, jmt) ja suhtlemisoskust.


Itaalia keele kursused Jõhvis

Toimumiskoht: Narva mnt 40

Maksumus:
tavagrupp (8-12 in) 360 EUR
minigrupp (3-7 in) 480 EUR
individuaalõpe (1-2 in) 25 EUR/tundItaalia keele kursus algajatele
40 ak.t
grupp on komplekteerimisel

Väljund: tunnistus
Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest

Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba.

Ida-Virumaa Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner. Informatsiooni leiate siit: koolituskaardi tutvustus.

Lisainformatsioon ja registreerimine:

tel 33 52 154; 56 624 640
tel 555 00692