INGLISE KEELE ÕPEEesmärk: aidata kaasa inglise keele oskuse omandamisele lähtuvalt keeletasemete nõuetest, kujundada kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja suhtlemisoskust.

Inglise keele kursused Jõhvis
Toimumiskoht: Narva mnt 40
Maksumus:
tavagrupp (8-12 in) 360+KM EUR
minigrupp (3-7 in) 480 +KM EUR
individuaalõpe (1-2 in) 25 +KM EUR/tund


Ettevalmistuskursus inglise keele riigieksamiks (10.-12.kl) 60 ak.t grupp on komplekteerimisel
Intensiivne inglise keele kursus (8.-9. kl) 60 ak.t grupp on komplekteerimisel
Inglise keele kesktaseme kursus (A2/B1) 60 ak.t info päev
Teisipäv kell 14:00
Inglise keele kesktaseme kursus (B1/B2) 60 ak.t info päev
Reede kell 13:00


Väljund: tunnistus
Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest


Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba.


Ida-Virumaa Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner. Informatsiooni leiate siit: koolituskaardi tutvustus.


Lisainformatsioon ja registreerimine:

tel 33 52 154; 56 624 640
tel 555 00692

Inglise keele kursused

Inglise keele kursused А1

Inglise keele kursused А2

Inglise keele kursused В2