Korteriühistu juhi koolitus

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Koolituskaardi kohta saab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehel

Eesti Töötukassa: www.tootukassa.ee
Õppeasutus:

MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood:

80050271

E-mail:

ivkoolitus@gmail.com

Õppekava nimetus::

Korteriühistu juhi koolitus

Maksumus sisaldab KM::

2184€

Õppekeel:

Aadress:

Narva mnt 40, 41536, Jõhvi

Maht:

168 ak tundi


Õppekava eesmärk Annab vajalikud teadmised KÜ või MTÜ juhtimiseks, hõlmates nii juriidilist, majandusliku, tehnilist kui ka sotsiaalvaldkonda puudutavaid teemasid, mida KÜ või MTÜ juhil igapäevaselt vaja läheb


Nõuded õpingute alustamiseks-Koolitusel osaleja, kes on vähemalt 18.-aastane isik, peab omama vähemalt põhiharidust ja soovitavalt eelnevat töökogemust KÜ juhina


Õpingute lõpetamise nõuded- Kursus loetaks lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekavas ettenähtud ained 85% ulatuses (3 moodulit) ja sooritanud lõpueksami 95% ulatuses. Kursuse lõpetamisel väljastatakse sellekohane tunnistus


Õppekava Maht
Baaskoolitus
1 osa: Juhtimise alused 12
2 osa: Asjaajamine ja arhiveerimine 10
3 osa: Raamatupidamise aluse 10
4 osa: Renoveerimine ning ehitustehnilised probleemid 18
Põhikursus
1 osa: KÜ või MTÜ töö seadusandlikkuse tagamine 28
2 osa: Suhtlemispsühholoogia 12
3 osa: Raamatupidamine 30
4 osa: Tehnilised süsteemind 20
Iseseisev töö 20
Lõpueksam 8
Kokku 168

 

 

Õppejõud

L.Karaseva 1981-1984 Moskva Mäeinstituut

1974-1978 Donetski Riiklik Ülikool

1973-1978 Donetski Polütehniline Instituut

Korolenko Kõrgharidus erialal Rahandus ja Krediit

TLU – õigusteaduse magistrant

S.Krõlova 1978-1984 Polütehniline Instituut

2009 EKVÜ Kutsekvalifikatsioon: Hoonete energiamärgise väljastaja III

2010 EKVÜ Kutsekvalifikatsioon: energiaaudiitor IV

2015 TTÜ: Korterelamute rekonstrueerimise meetme tehniliste konsultant

 

Õppekeskond: Erialase õppetöö läbiviimiseks on olemas õppekass. Õppeklass on varustatud sülearvuti, dataprojektori ja seinatahvli ning kontorimööbliga (lauad-toolid), vajadusel on võimalik kasutada videotehnikat. Õppiklassis erialase õppe paremaks läbiviimiseks on olemas püsiv internetiühendus, mis võimaldab koolitatavil vajadusel hankida infot. Õpperuum vastab tervisekaitse nõuetele.