Sisetöödeelektrik

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Koolituskaardi kohta saab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehel

Eesti Töötukassa: www.tootukassa.ee
Õppeasutus:

MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood:

80050271

E-mail:

ivkoolitus@gmail.com

Õppekava nimetus::

Sisetöödeelektrik

Maksumus sisaldab KM::

2400€

Õppekeel:

vene ja eesti

Aadress:

Narva mnt 40, 41536, Jõhvi

Maht:

150 ak tundi


  • Teooria -80 ak tundi
  • Praktika – 70 ak tundi

Õppekava eesmärk– Võimaldada koolitatavatel omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks elektriala- ja ehitusettevõtetes ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks


Nõuded õpingute alustamiseks– Elektriku eriala õppekava alusel võib asuda õppima isik, kellel on omandatud vähemalt põhiharidus


Nõuded lõpetamiseks– Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on saavutatud õppekavas esitatud õpitulemused


Õppekava
1 TÖÖSEADUSANDLUS TÖÖKESKKONNA OHUTUS
2 TEHNILINE JOONESTAMINE. MÕÕTÜHIKUD
3 ELEKTRITEHNIKA ALUSED
4 MATERJALIÕPETUS
5 ELEKTRIOHUTUS JA ELEKTRIALANE SEADUSANDLUS
6 ELEKTRIMÕÕTMISED
7 ELEKTRIPAIGALDUSTÖÖDE TEHNOLOOGIA. ELEKTRITÖÖD
8 ELEKTRIAPARAADID JA ELEKTRIMASINAD
9 ELEKTRIKILBI KOOSTETÖÖD
10 VALGUSUSTUS

Õppejõud – Andrey Kazakov


Õppekeskond: Erialase õppetöö läbiviimiseks on olemas õppekass. Õppeklass on varustatud sülearvuti, dataprojektori ja seinatahvli ning kontorimööbliga (lauad-toolid), vajadusel on võimalik kasutada videotehnikat. Õppiklassis erialase õppe paremaks läbiviimiseks on olemas püsiv internetiühendus, mis võimaldab koolitatavil vajadusel hankida infot. Õpperuum vastab tervisekaitse nõuetele.