Meist

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on Eesti Töötukassa koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehel: www.tootukassa.ee

Meie eesmärk

MTÜ Ida-Virumaa Koolituse eesmärk on leida igale õpilasele parim lahendus soovitud keele õppimiseks. Õppetöö toimub mitmes erinevas vormis, mille seast leiab endale sobiva kindlasti igaüks. Pakume nii intensiivseid individuaalõppetunde, kus kogu õpetaja tähelepanu on suunatud vaid Teile, keeleõpet eratunnis kahele (hea võimalus tulla koos sõbra või äripartneriga!), minigrupis kui ka traditsioonilisemas rühmatunnis. Oleme vastutulelikud ja anname oma parima, et tagada kvaliteetne õppetöö ning sõbralik ja motiveeriv õpikeskkond.

Koolitused

Iga õpilane, kes pöördub Ida-Virumaa Koolitus MTÜ-le, on erineva tasemega. Me määrame taseme ning sellest lähtuvalt koostame individuaalse õppekava, teeme vajaduste analüüsi ja vastavalt sellele kaardistame koos õpilasega eesmärgid ja soovitud tulemuse. Õppematerjale ja tunni ülesehitust valides püüame maksimaalselt arvestada õpilase soove, eripära ja võimalusi. Õpetaja ja õpilase kokkuviimisel arvestame soo, vanuse, isikuomaduste ja muude näitajatega. Paljudel õpilastel on kaks õpetajat, kes treenivad erinevaid osaoskusi ja täiendavad teineteist metoodiliselt ja suhtlemisstiililt. Samuti proovime minigruppe kokku panna õpilaste huvide ja elualade järgi. Koolitused toimuvad väikestes 6-8 liikmelistes rühmades kaasaegsetes mugavates ruumides. Peatse kohtumiseni!

Kasu

У обучающихся на курсах эстонского языка есть право получить от налогового департамента возврат 20% от уплаченной стоимости за обучение.

KEHTIVAD KOOLITUSLOAD:
ÕPPEASUTUSE EHISe ID: 7244
EESTI KEELE
MINISTRI KÄSKKIRJA NUMBER: 1.1-3/16/131
EHISe ID: 191592 — A 2
EHISe ID: 191594 — B 1
EHISe ID: 191596 — B 2e
Haridus ja Teadusministeerium ministri käskkiri nr 612
B ja C — kategooriate mootorsõdukijuhtide koolitamiseks.

about-image
ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ.

СДЕЛАЕМ ВСЁ, ЧТО Б ЯЗЫК СТАЛ ДОСТУПЕН И ВАМ! Предлагаем языковые курсы для учеников, взрослых и для фирм. Время, количество часов и цена по договорённости. У нас Вы можете изучать английский, немецкий, русский, финский, французский и эстонский языки. Обучение начинается с любого этапа, в зависимости от уровня подготовки. Предлагаем индивидуальное обучение, в группах и мини-группах.

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА.

ЕЩЕ НЕ ПОЛУЧИЛ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА? ПРИХОДИ К НАМ! IDA-VIRUMAA AUTOKOOL Приглашает на курсы водителей категории: АМ — мопед В -легковой авто С- грузовой авто Профессиональная подготовка и переподготовка водителей категории С Зимнее вождение

Наша Команда

В. Наумкина

Руководитель Автошколы. Квалифицированный преподаватель теории с 2008 г. Образование - Высшее Опыт работы 30 лет

Ю.Дербук

Здесь должен быть какой то текст

И. Москвитина

Трудовое право, Трудовые отношения; Общение и основы обслуживания клиентов; Социальная политика и человеческие отношения; Планирование карьеры и рабочая среда.Психология общения. Педагогика
Квалификация: высшее юридическое, экономическое, медицинское. Андрагог IV категории.
Стаж: 18 лет

Õppejõud

ERIALAKURSUSED

Liudmila Karaseva

Erialad: Laomajandus; Suhtlemine ja klienditeeninduse alused; Töökeskond; Töösuhted; Karjääriplaneerimine
Kvalifikatsioon: Kõrgharidus, aspirantuur
Õpetamise staaž: 9 aastat

Dmitri Ignatjev

Erialad: Ravimiõpetuse alused
Kvalifikatsioon: Kõrgharidus

Tatjana Pjatkina

Erialad: Töökeskkonnaohutuse alused. Anatoomia, füsioloogia ja sotsiaaltervishoiu alused. Toitumisõpetus, hooldusvahendid. Ravimõpetuse alused
Kvalifikatsioon: Kõrgharidus Esmaabikoolituse õppejõud

И. Москвитина

Предмет: Трудовое право, Трудовые отношения; Общение и основы обслуживания клиентов; Социальная политика и человеческие отношения; Планирование карьеры и рабочая среда.Психология общения. Педагогика
Квалификация: Высшее юридическое, экономическое, медицинское. Андрагог IV категории. Стаж: 18 летValentina Harina

Erialad: Teeninduskultuur ja etikett.Teeninduse mõiste ja olemus; Suhtlemispsühholoogia
Kvalifikatsioon: Kõrgharidus Psühholoogia

Anžela Jengibarjan

Erialad: Raamatupidamine; Teeninduse alused
Kvalifikatsioon: Kõrgharidus

Venera Naumkina

Erialad: Majandus- ja ettevõtluse alused
Kvalifikatsioon: Kõrgharidus Majandus

Aleksei Naumkin

Erialad: Töösuhted, sotsiaalpoliitika ja inimõigused; Õigusõpetus
Kvalifikatsioon: Kõrgharidus Õigusõppe

KEELE KURSUSED

Vladislav Matjuškin

Erialad: Inglise keel, Saksa keel
Kvalifikatsioon: Kõrgharidus: Pihkva Pedagoogika Ülikool ( saksa ja inglise keele õpetaja)
Täskasvanute őpetamise staaž: 6 a.

Vanda Haug

Erialad: Eesti keel
Kvalifikatsioon: Kõrgharidus, Virumaa Kõrgkool
Täskasvanute őpetamise staaž: 24 a.

Jelena Ohakas

Erialad: Vene keel, Eesti keel
Kvalifikatsioon: Kőrgharidus Tallinna Pedagoogika Ülikool – eesti keel vőőrkeelena vene koolis.Tartu Riiklik Ülikool, filoloog – vene keele ja kirjanduse őpetaja eesti őppekeelega koolis
Täskasvanute őpetamise staaž: 24 a.

MOOTORSÕIDUKIJUHI KURSUSED

Erkki Karja

Erialad: B-ja C kategooria mootorsõidukijuhi teooriaõppeB-ja C kategooria mootorsõidukijuhi praktilise õppe
Kvalifikatsioon: Tallinna Tehnikakõrgkool Mootorsõidukijuhi õpetaja
Täskasvanute őpetamise staaž: 16 a.

Борис Ермаков

Täskasvanute őpetamise staaž: 37 a.Сергей Пономарев

Предмет: B-категория (практика)
Квалификация: Eesti Maaülikool инструктор вождения
Стаж: 6 лет

Игорь Леонтьев

Квалификация: Педагогический Таллиннский Университет
Стаж: 10 летUrmas Tomingas

Erialad: B-kategooria praktika
Kvalifikatsioon: Tallinna Tehnikakõrgkool Mootorsõidukijuhi õpetaja
Täskasvanute őpetamise staaž: 10 a.

Vladimir Ennukson

Erialad: C-kategooria praktika
Kvalifikatsioon: Tallinna Tehnikakõrgkool Mootorsõidukijuhi õpetaja
Täskasvanute őpetamise staaž: 7 a.

Свяжитесь с нами

Message

Name

Email